Lato 3

Zabawy z językiem angielskim

– grupy starsze – 22.06.2020 (poniedziałek)

Dzień dobry, dzieci!

Lato już przyszło do nas, ale chyba stoi jeszcze przed drzwiami, bo pogoda za oknem nie wskazuje na to, by było już z nami. Otwórzmy drzwi i zaprośmy je do środka, a póki nam się nie pokaże – przypomnijcie sobie poznane letnie piosenki i skorzystajcie z  proponowanych zabaw. Zapraszam!

RODZICU, zaproponowane zadania mają zróżnicowany poziom trudności. Wykorzystaj to, co najbardziej odpowiada możliwościom Twojego dziecka.

ice lollies

5-latki – Dzieci:

– zapoznają się ze słownictwem związanym z latem przy piosence The Summer Song!-   https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO, poziom B, CD 2.31)

– rozwijają kompetencje rozumienia ze słuchu i mówienia

– rozwijają sprawności manualne

– uczą się koncentracji i cierpliwości

Kluczowe słownictwo:

Summer (lato),  ice-cream (lody), kite (latawiec),  fly (latać), colours (kolory), ice lolly/popsicle (lód na patyku)

The Summer Song!

Summer, summer!                               (skacz z radości)

Let’s go out, out!                                 (wykonaj ręką gest „za mną”)

Yellow sun, yellow sun!                      (rozłóż dłoń i pomachaj)

In the sky, sky!                                     (wskaż niebo)

Ice-cream, ice-cream!                          (udawaj, że jesz lody)

Yummy, yum,yum!                               (pogłaszcz się po brzuchu)

It’s summer time!

Let’s have fun, fun!                           (skacz z radości)

Summer, summer,                             (skacz z radości)

Let’s go out, out!                               (wykonaj ręką gest „za mną”)

Yellow sun, yellow sun!                    (rozłóż dłoń i pomachaj)

In the sky, sky!                                   (wskaż niebo)

Fly your kite, kite!                              (trzymaj rękę w górze, naśladując puszczanie latawca)

High, high, high, high!   (stań na palcach, wyciągnij ręce wysoko ku górze)                                                                                                                  

It’s summer time!

Let’s have fun, fun!                            (skacz z radości)

Karty obrazkowe:

1. słowniczek obrazkowy (summer) – link – https://www.anglomaniacy.pl/summerDictionary.htm#pictures

lub flashcards – link –

https://www.anglomaniacy.pl/summerDictionary.htm#flashcards i https://www.anglomaniacy.pl/pdf/summerM.pdf (możliwy wydruk)

2.flipbook – karty obrazkowe 70-72 – https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=72

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=73

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=74

Proponowane zabawy:

1.Zabawa Guess name! – powtórzenie i odgadywanie  słownictwa związanego z latem – rodzicu, pokazuj karty (70-72), przypomnij nazwy – summer, ice-cream, a kite , następie wskaż dowolną kartę i zapytaj – What is it?, zaczekaj na odpowiedź –  Summer!, pochwal – Yes, perfect! itd.

Na koniec, wypowiadaj nazwę bezgłośnie i poproś dziecko o „odczytanie” jej i wskazanie właściwej karty.

2. Zabawa przy piosence The Summer Song! (CD 2.31) – rodzicu, odtwórz nagranie, obrazuj treść gestem   i zachęcaj dziecko do naśladowania. W odpowiednim momencie wskazuj właściwe karty.

Spróbujcie zaśpiewać ją razem. Powtórz. Utrwalaj tekst piosenki.

3.Zabawa manualna Sweet and tasty ice cream – rodzicu, wydrukuj załączoną kartę pracy, poproś dziecko o pokolorowanie rysunku zgodnie z przyporządkowanym liczbie kolorem – zapytaj o kolor – Number one!  What colour is it? Ok! and now,  what colour is  numer …. ? itd. Zapytaj też o liczbę – Orange!  What’s number? …. One?  itd.

Link do karty pracy –https://thumbs.dreamstime.com/b/color-number-educational-game-kids-sweet-tasty-ice-c-cream-vector-illustration-schoolchild-preschool-61478078.jpg

4.Zabawa manualna – Maze (Labirynt) – rodzicu, wydrukuj załączoną kartę pracy,   poproś dziecko o wskazanie właścicieli każdego z lodów. Każdego węża  pokoloruj innym kolorem – Look! Find the snakes and colour their you like.

Link do karty pracy – https://thumbs.dreamstime.com/b/maze-labyrinth-game-preschool-children-puzzle-tangled-road- coloring-page-outline-cartoon-snakes-sweets-book-kids-175987211.jpg 

6-latki – Dzieci:

– utrwalają słownictwo związane z latem w zabawie rytmiczno–słuchowej The Summer Flash!https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO, poziom B+, CD 2.31) i muzyczno-ruchowej Summer Song – https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO,   poziom B+, CD 2.32)

– rozwijają kompetencje rozumienia ze słuchu i mówienia

– rozwijają sprawności manualne

– rozwijają umiejętność koncentracji na zadaniu

Kluczowe słownictwo:

summer (lato), sea (morze), fish (ryba), jellyfish (meduza),  It’s hot and sunny! (Jest gorąco i słonecznie), ice-cream (lody),  ice lolly/popsicle (lód na patyku), swimming (pływanie), jumping waves (skakanie przez fale), eating ice lolly (jedzenie loda na patyku)

The Summer Flash!

Summer, summer, su- su- su- su- summer!

Pah-dee-pah-damm! Pah-dee-pah-damm!

It’s hot and sunny! Hot! And sunny!

Pah-dee-pah-damm! Pah-dee-pah-damm!

Let’s swim in the sea! S-s-s-s-sea!

Pah-dee-pah-damm! Pah-dee-pah-damm!

Let’s jump waves! Waves!  W-w-w-w-waves!

Pah-dee-pah-damm! Pah-dee-pah-damm!

Let’s count the fish! Fish!  F-f-f-f-fish!

Pah-dee-pah-damm! Pah-dee-pah-damm!

And jellyfish! Jellyfish! Je- je- je- je-jellyfish!

Pah-dee-pah-damm! Pah-dee-pah-damm!

Let’s eat ice lollies! Ice lollies! I-i-i-i-ice lollies!

Pah-dee-pah-damm! Pah-dee-pah-damm!

Summer Song

It’s hot and sunny, hey, hey, hey in the UK, in the UK! 

It’s hot and sunny, hey, hey, hey… in summer!   (ocieraj pot z czoła)

Let’s go swimming in the sea, in the sea, in the sea!

Let’s go swimming in the sea… in summer!   (udawaj, że pływasz żabką)

No! No! No! I’m bored!          (przewracaj oczami)

Let’s go jumping waves, jumping waves, jumping waves!

Let’s go jumping waves… in summer!      (udawaj, że skaczesz przez fale)

… No! No! No! I’m hot!                  (ocieraj pot z czoła)

Let’s have an ice lolly, ice lolly, ice lolly!                            

Let’s have an ice lolly… in summer!                                    (udawaj, że jesz lody na patyku)

… Oh! No! Be careful!       (pomachaj rękami z zatroskaną miną)

Run away from the jellyfish, jellyfish, jellyfish!

Run away from the jellyfish! In summer!         (pobiegnij klika kroków, udając, że uciekasz  przed meduzami)

Karty obrazkowe:

1. słowniczek obrazkowy (summer) – link –

https://www.anglomaniacy.pl/summerDictionary.htm#pictures

lub flashcards – link –

https://www.anglomaniacy.pl/summerDictionary.htm#flashcards i https://www.anglomaniacy.pl/pdf/summerM.pdf (możliwy wydruk)

2.flipbook – karta obrazkowa 28 (hot and sunny) -https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=30

3.flipbook – karty obrazkowe 78-79 (summer, sea) –

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=80

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=81

4.minikarty 29-30 (fish, jellyfish)  –

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_minikarty/mobile/index.html#p=59

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_minikarty/mobile/index.html#p=60

5. karty pracy s.60 i 63 (możliwość wydruku)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp.pdf

6.wyprawka – karta (sea) – karta 10 + naklejka-karta – 2

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_wypr/mobile/index.html#p=21

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_wypr/mobile/index.html#p=26

Proponowane zabawy:

1.Zabawa przy nagraniu The Summer Flash! (CD 2.31) – rodzicu, przypomnij dziecku słownictwo z poprzednich zajęć – wykorzystaj karty obrazkowe- włącz nagranie, zatrzymuj po każdym słowie. Następnie poproś  dziecko, by odnalazło elementy przedstawiające poznane słowa, gdy usłyszy ich nazwę – Listen! Point to the sea (fish/ jellyfish/ice lolly)! Powtórz w celu utrwalenia.

2.Zabawa muzyczno-ruchowa Summer Song (CD 2.32) – rodzicu, przypomnij dziecku piosenkę włącz nagranie, obrazuj treść ruchem  i zachęcaj dziecko do naśladowania  i powtarzania słów (wykorzystaj karty obrazkowe). Powtórz w celu utrwalenia.

3. Zabawa twórcza Sumer craft – praca z wyprawką – karta 10 – rodzicu, pokaż dziecku, jak przeciąć i pozaginać brzegi karty, aby powstała „harmonijka” przypominająca fale – Let’s have some summer fun now! Cut the paper, like this. Now fold it right here – this is the sea.

Pokaż dziecku, gdzie przykleić naklejki przedstawiające postacie dzieci – Now, put the stickers. The girl is jumping waves, right here. And the boy ? He is eating an ice lolly, right here.

Wskaż naklejki ryb i meduz i poproś dziecko, by nakleiło je w dowolnym miejscu, a następnie policzyło  –  Hmmm… something is missing from our works of art. What’s missing? Yes, fish and jellyfish! Put the  stickers in any places you like! How many fish ( jellyfish) are there?

Po skończeniu pracy odtwórz nagranie Summer Song (CD 2.32) i zachęć dziecko, by manipulowało elementami  wykonanej przez siebie makiety we właściwych momentach (poruszały postaciai dzieci i wskazywały elementy  wymienione w piosence).

4.Zabawa – praca z kartą pracy s. 60 i 63  – rodzicu, zwróć uwagę dziecka na ilustrację, zachęć je do wycięcia obrazków z wycinanki (s.63), wskaż puste miejsce na pocztówce (s.60) i poproś o uzupełnienie wyciętymi fragmentami z wycinanki i ich przyklejenie – Look! An empty page! Let’s make a postcard out of it!  Cut out the fragments, like this. Now, put the pictures together.  Glue them to the worksheet. Perfect!

Po skończonej pracy porozmawiaj z dzieckiem, o tym co przedstawia ilustracja – What’s there in the picture? What colour is it? Do you like this place? Would you like to go there?

W celu utrwalenia brzmienia słów (wymowy) proszę korzystać dodatkowo ze strony https://www.diki.pl/ – multimedialny słownik angielskiego online.

Źródła:

Opracowała: Ewa Jezierska-Woźniak