Matematyka jest ciekawa – kształtowanie umiejętności od manipulowania przedmiotami przez rachowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych. Próbujemy dodawać i odejmować.

Cel ogólny zajęć:

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku.
 • Kształcenie umiejętności liczenia obiektów niewidocznych i określanie ich liczby.
 • Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Cele szczegółowe zajęć:

 • Liczy obiekty niewidoczne (dźwięki) i określa ich liczbę.
 • Umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym.
 • Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce.
 • Współdziała i wymienia informacje.
 • Dodaje i odejmuje przedmioty ustalając ich liczbę.

Metody pracy:

 • elementy metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, ćwiczenia kinezjologii Dennisona, pedagogika zabawy, stawianie zadań do wykonania, działanie, pokaz, objaśnienia, instrukcja.

Formy pracy:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne

 • kubek, kolorowe guziki, klamerki do bielizny, treść zagadek,

Przebieg zajęcia

1.„Witamy swoje palce” – rodzic mówi rymowankę, a dziecko realizuje jej treść

Kciuki gotowe? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk 
Wskazujące gotowe? Tak! – wystawiony drugi palec
Środkowe gotowe? Tak! – wystawiony trzeci palec
Serdeczne gotowe? Tak! – wystawiony czwarty palec 
Małe gotowe? Tak! – wystawiony piąty palec 
Wszystkie palce gotowe? Tak!
Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę 

Następnie dziecko przelicza swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach.

2.„Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków.

Rodzic wrzuca do kubka określoną liczbę guzików, fasoli, kostek itp. Co jest dostępne w domu, w takim tempie, aby dziecko mogło je policzyć. Następnie rodzic układa przed sobą tyle samo guzików itp. W celu sprawdzenia dziecko wysypuje z kubka liczmany i liczy. Sprawdzamy kto miał tyle samo rodzic czy dziecko.
Następnie rodzic klaszcze w dłonie, a dziecko podskakuje tyle razy ile klaśnięć usłyszało.

3.Zabawa z klamerkami „Dodajemy i odejmujemy”

Dziecko otrzymuje 10 klamerek, manipuluje nimi, próbuje – dodaje i odejmuje klamerki, ustalając wynik działania.

4.„Matematyczne zagadki”

1) Jak nazywa się duży palec u dłoni?
2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła?
3) Którą dłoń podajemy na powitanie?
4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek?
5) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6?
6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe?
7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3?
8) Ile to jest razem 3 i 3?
9) Ile boków ma trójkąt?

5.„Kapturek myśliciela” – ćwiczenie kinezjologii Dennisona poprawiające koncentrację. 

Dziecko chwyta małżowinę uszną kciuki, palcem wskazującym i środkowym, masuje delikatnie dwa, trzy razy do góry, odwraca głowę w lewo, następnie w prawo i wykonuje taki sam masaż.

6. Proszę aby dziecko pokolorowało i przeliczyło do 10-ciu. Dziecko może także samo napisać cyfrę 10 i narysować 10 serduszek.

www.coloring-pages-kids.com

Ewelina Narwojsz