Rodzina 3

Zabawy z językiem angielskim

– grupy starsze – 27.05.2020 (środa)

Dzień dobry, dzieci!

Mam nadzieję, że podobają Wam się zabawy związane z rodziną! Która jest Wasza ulubiona? Dzisiaj będziemy się dużo ruszać, kołysać i podskakiwać! Zapraszam do zabawy!

RODZICU, zaproponowane zadania mają zróżnicowany poziom trudności. Wykorzystaj to, co najbardziej odpowiada możliwościom Twojego dziecka.

family

5-latki – Dzieci:

Kluczowe słownictwo:

mummy (mama), daddy (tata), baby (dziecko), sister (siostra), brother (brat), flower (kwiat), bush (krzew), tree (drzewo), pink (różowy), purple (fioletowy), green (zielony), family photo (zdjęcie rodzinne)

A flower. A bush. A tree

Magic, magic, 1, 2, 3!                       (udawaj, że czarujesz, policz na palcach od jednego do trzech)

A flower. A bush. A tree.                  (wskaż kolejno karty przedstawiające kwiat, krzew i drzewo)

Pink, purple, green.                         (wskaż kolejno karty przedstawiające kwiat, krzew i drzewo)

Magic, magic, 1, 2, 3!                      (udawaj, że czarujesz, policz na palcach od jednego do trzech)

A family photo! Say „cheese”! (udawaj, że trzymasz aparat fotograficzny i naciśnij spust migawki)

Story 8 Action Song

Wake up, sister! Hooray!                 (przeciągnij się i podskocz)

It is Family Day!                               (obejmij się rękami i kołysz)

Where is daddy? Hey, hey!              (zrób ręką daszek przy czole i rozglądaj się)

Where is mummy? Hey, hey!          (zrób ręką daszek przy czole i rozglądaj się)

Where is baby? Hey, hey!                (zrób ręką daszek przy czole i rozglądaj się)

It is Family Day!                              (obejmij się rękami i kołysz)

1, 2, 3, follow me!                             (policz na palcach i wykonaj ręką gest „za mną”)

A flower. A bush. A tree.                  (wskaż kolejno odpowiednie karty obrazkowe)

Let’s run! Follow me!                      (biegnij w miejscu, wykonaj ręką gest „za mną”)

Let’s hop! Follow me!                      (skacz jak królik, wykonaj ręką gest „za mną”)

Let’s march! Follow me!                 (maszeruj, wykonaj ręką gest „za mną”)

A flower. A bush. A tree.                  (wskaż kolejno odpowiednie karty obrazkowe)

Look, here’s mummy. Hooray!      (wskaż odpowiednią kartę i podskocz)

Look, here’s daddy. Hooray!          (wskaż odpowiednią kartę i podskocz)

Look, here’s baby. Hooray!            (wskaż odpowiednią kartę i podskocz)

It is Family Day!                              (obejmij się rękami i kołysz)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (family) – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm lub flashcards – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm#flashcards (możliwy wydruk)

flipbook – karty obrazkowe 50-58 – https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=52

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=54

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=56

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=58

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=60

Proponowane zabawy:

  1. Zabawa słowno-ruchowa A flower. A bush. A tree.: Przygotuj karty obrazkowe 55-58. Odtwórz rymowankę (CD 2.19) i zachęć dziecko do wskazywania odpowiednich kart obrazkowych: Listen and point! W odpowiednich momentach wskazuj właściwe karty, obrazując jednocześnie treść wiersza ruchem:

Flower – udawaj, że wąchasz kwiat i kichnij

Bush – narysuj rękami okrągły kształt krzewu od podłogi

Tree – wyciągnij się w górę, rozłóż ręce szeroko i kołysz się jak drzewo na wietrze, wydając „szumiące” dźwięki

Po zakończeniu zabawy poproś dziecko o przyniesienie kart Can I have the pink flower / the purple bush / the green tree / the family photo?

2.Zabawa utrwalająca słownictwo The Upside Down Flash!:Przygotuj pozostałe karty obrazkowe (50-54). W dość szybkim tempie pokazuj dziecku kolejne karty, trzymając je do góry nogami. Zachęcaj dziecko do nazywania przedstawionych na nich obrazków: Look! Who’s that? What’s that? (Spójrz! Kto to jest? Co to jest?)

3.Zabawa słuchowa: Odtwórz historyjkę Story 8. (CD 2.20) Podczas słuchania historyjki trzymaj karty pracy przed dzieckiem i wskazuj właściwe ilustracje podążając za treścią nagrania. Po wysłuchaniu historyjki powtórz z dzieckiem kluczowe słownictwo, pytając Where is the mummy / the daddy / the sister / the brother / the baby? (Gdzie jest…?) What’s this? (Co to jest?) Point to the pink flower / purple bush / green tree (Wskaż…). Na koniec pochwal dziecko Good job / Well done / Bravo.

4.Zabawa muzyczno-ruchowa Story 8 Action Song: Rozłóż karty obrazkowe (50-58) i odtwórz nagranie (CD 2.21). Zachęć dziecko do odgrywania treści piosenki, biorąc udział w zabawie.

5.Zabawa językowo-ruchowa Yes or no?: Ustal z dzieckiem konkretne ruchy, gesty lub miny przypisane słowom Yes oraz No, np. Yes – podskocz trzykrotnie na jednej nodze, No – tupnij trzykrotnie nogami o podłogę. Powtórz te ruchy kilka razy, aby je utrwalić.

Pokazuj dziecku po jednej karcie obrazkowej (50-58) i zadawaj pytania zamknięte o to, co przedstawiają Is it a flower (a family photo, a bush, …)? (Czy to jest …?); Is the flower (bush / tree) pink (purple / green)? (Czy ten kwiat jest różowy?). Dziecko odpowiada na pytania wykonując ruchy gesty lub miny przypisane odpowiednim słowom.

6-latki – Dzieci:

  • poznają słownictwo związane z rodziną i pracami w ogrodzie przy piosence The Garden Flash! https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO, poziom B+, CD 2.15)
  • rozwijają kompetencje rozumienia ze słuchu
  • uczestniczą w zabawach muzycznych, słuchowych, ruchowych

Kluczowe słownictwo:

mummy (mama), daddy (tata), grandma (babcia), grandpa (dziadek), garden (ogród), digging holes (kopanie dołków), planting seeds (sianie nasion), watering seeds (podlewanie nasion), picking flowers (zbieranie kwiatów)

The Garden Flash!

A garden! Garden! Ga-ga-ga-ga-garden! (wskaż właściwą kartę, udawaj, że wąchasz kwiaty)

Daddy… is digging! Digging! Digging holes! (wskaż kartę, udawaj, że kopiesz dziurę w ziemi)

Mummy… is planting! Planting! Planting seeds! (wskaż kartę, udawaj, że umieszczasz nasionko w ziemi)

Grandma… is watering! Watering! Watering seeds! (wskaż kartę, udawaj, że trzymasz konewkę i podlewasz grządki)

Grandpa… is picking! Picking! Picking flowers! (wskaż kartę, udawaj, że zrywasz kwiaty)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (family) – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm lub flashcards – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm#flashcards (możliwy wydruk)

flipbook – karty obrazkowe 59-67 –

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=61

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=62

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=64

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=66 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=68

Proponowane zabawy:

  1. Zabawa wprowadzająca: Pokazuj dziecku karty obrazkowe (59-67) i nazywaj je za każdym razem zmieniając głos, by wyrazić różne emocje, np.:
  • radośnie: A garden! Repeat after me in a happy voice, like this! Garden! Garden!, Garden, garden, garden!
  • ze smutkiem: Daddy Boo is digging holes! Repeat in a sad voice. Digging, digging, digging holes!
  • z ciekawością (pytająco): Mummy Boo is planting seeds! (…)
  • bojaźliwie: Grandma Boo is watering seeds! (…)
  • radośnie: Grandpa Boo is picking flowers! (…)

Zachęć dziecko do obrazowania słów i rytmicznego powtarzania, podkreślając rytm wypowiedzi, np. poprzez tupanie w podłogę.

Przykład modulacji głosu i zabawy z rytmem znajdziesz w nagraniu (CD 2.15) The Garden Flash.

2.Zabawa rytmiczno-ruchowa The Garden Flash!: Umieść karty obrazkowe (63-67) w widocznych miejscach w pokoju, równocześnie powtarzając ich nazwy. Odtwórz nagranie (CD 2.15) i obrazuj jego treść ruchem.

3.Zabawa komunikacyjna z elementami pantomimy What are they doing?: Zobrazuj ruchem jedną z czynności przedstawionych na kartach obrazkowych (64-67). Zapytaj dziecko: What is she/he doing? (Co ona/on robi?) Yes, she/he is planting seeds (…)!

4.Zabawa słuchowo-wzrokowa Stop!: Wypowiedz nazwę jednej z kart obrazkowych (59-67) – np. Grandpa, a następnie pokazuj dziecku kolejno karty (w kolejności losowej). Gdy dziecko zobaczy kartę Grandpa, woła: Stop!

W celu utrwalenia brzmienia słów (wymowy) proszę korzystać dodatkowo ze strony https://www.diki.pl/ – multimedialny słownik angielskiego online.

Źródła:

Opracowała praktykantka: Adrianna Działkowska

Opiekun praktyk: Ewa Jezierska-Woźniak