Rodzina 4

Zabawy z językiem angielskim

– grupy starsze – 01.06.2020 (poniedziałek)

Dzień dobry, dzieci!

Kontynuujemy naszą podróż z rodziną! Jesteście gotowi na dobrą zabawę? Zapraszam!

RODZICU, zaproponowane zadania mają zróżnicowany poziom trudności. Wykorzystaj to, co najbardziej odpowiada możliwościom Twojego dziecka.

family

5-latki – Dzieci:

Kluczowe słownictwo:

mummy (mama), daddy (tata), baby (dziecko), sister (siostra), brother (brat), flower (kwiat), bush (krzew), tree (drzewo), pink (różowy), purple (fioletowy), green (zielony), family photo (zdjęcie rodzinne)

The Family Flash!

My mummy! My mummy! My mummy! Clap, clap, clap!             (klaśnij na pierwszą sylabę słowa „mummy” oraz na słowo „clap”)

My daddy! My daddy! My daddy! Clap, clap, clap!           (klaśnij na pierwszą sylabę słowa „daddy” oraz na słowo „clap”)

My brother! My brother! My brother! Tap, tap, tap!      (stukaj palcami w ścianę lub podłogę na pierwszą sylabę słowa „brother” oraz na słowo „tap”)

My sister! My sister! My sister! Tap, tap, tap!       (stukaj palcami w ścianę lub podłogę na pierwszą sylabę słowa „sister” oraz na słowo „tap”)

The baby! The baby! The baby! Pat, pat, pat!        (udawaj, że trzymasz w ramionach niemowlę i pogłaszcz je na pierwszą sylabę słowa „baby” i na słowo „pat”)

I love you! I love you! I love you! Let us hug!           (połóż rękę na sercu i przytul rodzica)

Story 8 Action Song

Wake up, sister! Hooray!                 (przeciągnij się i podskocz)

It is Family Day!                               (obejmij się rękami i kołysz)

Where is daddy? Hey, hey!              (zrób ręką daszek przy czole i rozglądaj się)

Where is mummy? Hey, hey!          (zrób ręką daszek przy czole i rozglądaj się)

Where is baby? Hey, hey!                (zrób ręką daszek przy czole i rozglądaj się)

It is Family Day!                              (obejmij się rękami i kołysz)

1, 2, 3, follow me!                             (policz na palcach i wykonaj ręką gest „za mną”)

A flower. A bush. A tree.                  (wskaż kolejno odpowiednie karty obrazkowe)

Let’s run! Follow me!                      (biegnij w miejscu, wykonaj ręką gest „za mną”)

Let’s hop! Follow me!                      (skacz jak królik, wykonaj ręką gest „za mną”)

Let’s march! Follow me!                 (maszeruj, wykonaj ręką gest „za mną”)

A flower. A bush. A tree.                  (wskaż kolejno odpowiednie karty obrazkowe)

Look, here’s mummy. Hooray!      (wskaż odpowiednią kartę i podskocz)

Look, here’s daddy. Hooray!          (wskaż odpowiednią kartę i podskocz)

Look, here’s baby. Hooray!            (wskaż odpowiednią kartę i podskocz)

It is Family Day!                              (obejmij się rękami i kołysz)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (family) – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm lub flashcards – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm#flashcards (możliwy wydruk)

flipbook – karty obrazkowe 50-58 – https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=52

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=54

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=56

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=58

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=60

minikarty 1-6

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=3

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=4

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=6

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=8

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=10

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=12

karty pracy (str. 43 i 46)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=44

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=48

Proponowane zabawy:

  1. Zabawa utrwalająca słownictwo The Upside Down Flash!: Przygotuj karty obrazkowe (50-58). W dość szybkim tempie pokazuj dziecku kolejne karty, trzymając je do góry nogami. Zachęcaj dziecko do nazywania przedstawionych na nich obrazków: Look! Who’s that? What’s that? (Spójrz! Kto to jest? Co to jest?)
  2. Zabawa rytmiczno-słowna The Family Flash!: Odtwórz utwór (CD 2.23) i zachęcaj dziecko, by wykonywało gesty podkreślające rytm zabawy i powtarzało tekst nagrania.
  3. Zabawa z kostką Roll and Throw!: Wydrukuj karty obrazkowe (53-58), minikarty (1-6) oraz przygotuj kostkę do gry – przykładowy szablon jest załączony w plikach do pobrania (na samym dole strony).

Rozłóż karty przed dzieckiem, jednocześnie powtarzając ich nazwy. Następnie rozłóż karty obrazkowe 1-6 na wcześniej rozłożonych kartach tak, by częściowo je przykrywały (dziecko musi widzieć co przedstawiają karty pod nimi). Na boki kostki przyklej kolorowy papier odpowiadający kolorom z minikart.

Zaproś dziecko do rzucania kostką i pytaj, jaki kolor wypadł: Ready… Steady… Roll and throw! What colour is it?

Kiedy dziecko nazwie odpowiedni kolor, zapytaj, co znajduje się pod kartą z tym kolorem i poczekaj, aż udzieli odpowiedzi, np. Red! What’s under red? (…) That’s right! It’s the sister!

4.Zabawa muzyczno-ruchowa Story 8 Action Song: Rozłóż karty obrazkowe (50-58) i odtwórz nagranie (CD 2.21). Zachęć dziecko do odgrywania treści piosenki, biorąc udział w zabawie.

5.Zabawa manualna:

*Karty pracy str. 43: Zwróć uwagę dziecka na przedstawione na kartach charakterystyczne przedmioty należące do członków rodziny elfów, znajdujące się przy poszczególnych ramkach: Look! Is it mummy? No! (Spójrz! Czy to mama? Nie!) Is it daddy? Yes! Put the daddy sticker here (Czy to tata? Tak! Naklej naklejkę z tatą tutaj) powtórz dla pozostałych członków rodziny.

*Karty pracy str. 46: Zwróć uwagę dziecka na przedstawione na karcie fotografie rodzinne. Wskazując kolejne zdjęcia, pytaj: What’s this? (Co to jest?) Yes, a family photo! (Tak, to zdjęcie rodzinne) Who is missing here? (Kogo tu brakuje?) Yes, Max is missing from this photo (Tak, na zdjęciu brakuje Maxa). Jako ostatnie wskaż zdjęcie przedstawiające całą rodzinę: Look! Mummy, daddy, Max, Lilly and the baby! Let’s count them (Policzmy ich): one, two, three, four, five! Five elves in the family photo! (Pięć elfów na zdjęciu rodzinnym).

Zachęć dziecko do pokolorowania ramki fotografii.

garden – digging holes

6-latki – Dzieci:

Kluczowe słownictwo:

mummy (mama), daddy (tata), grandma (babcia), grandpa (dziadek), garden (ogród), digging holes (kopanie dołków), planting seeds (sianie nasion), watering seeds (podlewanie nasion), picking flowers (zbieranie kwiatów)

Can I help?

Daddy Boo! Where are you? (rozglądaj się, rozłóż ręce w geście zapytania)

I’m digging holes in the garden, Boo. (wskaż właściwą kartę, udawaj, że przekopujesz grządki)

Can I help, too? There’s so much to do! (wskaż siebie i przestrzeń dookoła)

Mummy Boo! Where are you? (rozglądaj się, rozłóż ręce w geście zapytania)

I’m planting seeds in the garden, Boo. (wskaż właściwą kartę, udawaj, że umieszczasz nasiona w glebie)

Can I help, too? There’s so much to do! (wskaż siebie i przestrzeń dookoła)

Grandma Boo! Where are you? (rozglądaj się, rozłóż ręce w geście zapytania)

I’m watering seeds in the garden, Boo. (wskaż właściwą kartę, udawaj, że podlewasz grządki)

Can I help, too? There’s so much to do! (wskaż siebie i przestrzeń dookoła)

Grandpa Boo! Where are you? (rozglądaj się, rozłóż ręce w geście zapytania)

I’m picking flowers in the garden, Boo. (wskaż właściwą kartę, udawaj, że zrywasz kwiaty)

Can I help, too? There’s so much to do! (wskaż siebie i przestrzeń dookoła)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (family) – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm lub flashcards – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm#flashcards (możliwy wydruk)

flipbook – karty obrazkowe 59-67 –

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=61

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=62

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=64

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=66

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=68

Proponowane zabawy:

  1. Zabawa utrwalająca słownictwo Express flash!: Pokazuj dziecku karty obrazkowe (59-67) w dość szybkim tempie i zachęcaj do ich nazywania What is it? (Co to jest?).
  2. Zabawa z elementami pantomimy Let’s play gardeners!: Zachęć dziecko, by wraz z Tobą obrazowało ruchem czynności związane z pracą w ogrodzie: I’m in the garden. I’m walking around… Stop! Time to work! I’m digging holes. Dig, dig, dig! I’m planting seeds. Plant, plant, plant the seeds!

Gdy dziecko będzie coraz lepiej pamiętać słownictwo, możesz obrazować czynności ruchem, rozpoczynać zdanie i pozwalać dziecku dokończyć je samodzielnie, np. I’m … Yes! I’m watering seeds!

3.Zabawa muzyczno-ruchowa Can I help?: Odtwórz piosenkę (CD 2.16), obrazuj jej treść ruchem i zachęcaj dziecko, aby Cię naśladowało.

4.Zabawa słowno-manualna: Wykorzystaj karty pracy (str. 43). Zwróć uwagę dziecka na członków rodziny Boo na dole karty i zapytaj: Look! (Spójrz) Who is this? (Kto to jest?) Yes, it’s Mummy Boo (…)! Pokaż dziecku jedną z postaci przedstawionych tyłem i zapytaj: And here? (A tutaj?) Who is digging holes (planting seeds/…) Is it Daddy Boo (…)?

Kiedy omówicie z dzieckiem wszystkie postaci, zachęć je, by sprawdziło czy miało rację Let’s check! (Sprawdźmy!) Trace the lines, like this. (Rysuj po śladzie, w ten sposób.)

Po wykonaniu zadania, zachęć dziecko, by pokolorowało postaci z rodziny Boo.

5.Zabawa kształtująca wrażliwość słuchową z elementami muzyczno-ruchowymi: Odtwórz piosenkę Making a Garden https://www.youtube.com/watch?v=bSopNx18QFk i zachęć dziecko do posłuchania oraz naśladowania ruchów postaci.

Po obejrzeniu zapytaj dziecko o zapamiętane czynności: What are they doing? (Co oni robią?) Digging holes? Planting seeds? Watering seeds? Picking flowers? Yes! Good job!

W celu utrwalenia brzmienia słów (wymowy) proszę korzystać dodatkowo ze strony https://www.diki.pl/ – multimedialny słownik angielskiego online.

Źródła:

Opracowała praktykantka: Adrianna Działkowska

Opiekun praktyki: Ewa Jezierska-Woźniak