Rodzina 5

Zabawy z językiem angielskim

– grupy starsze – 03.06.2020 (środa)

Dzień dobry, dzieci! Witam Was w ten słoneczny dzień. Nadal pozostajemy w tematyce związaną z rodzina i przyrodą. Jesteście przygotowani na nowe zabawy? Zapraszam!

RODZICU, zaproponowane zadania mają zróżnicowany poziom trudności. Wykorzystaj to, co najbardziej odpowiada możliwościom Twojego dziecka.

5-latki – Dzieci:

– utrwalają słownictwo związane z rodziną i przyrodą w piosence The Family Flash –  https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO, poziom B, CD 2.23) oraz Story 8 Action Song (I love BOO, poziom B, CD 2.21) https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo

– rozwijają kompetencje rozumienia ze słuchu i mówienia

– rozwijają kompetencje manualne

Kluczowe słownictwo:

mummy (mama), daddy (tata), baby (dziecko), sister (siostra), brother (brat), flower (kwiat), bush (krzew), tree (drzewo), pink (różowy), purple (fioletowy), green (zielony), family photo (zdjęcie rodzinne)

The Family Flash!

My mummy! My mummy! My mummy! Clap, clap, clap!             (klaśnij na pierwszą sylabę słowa „mummy” oraz na słowo „clap”)

My daddy! My daddy! My daddy! Clap, clap, clap!           (klaśnij na pierwszą sylabę słowa „daddy” oraz na słowo „clap”)

My brother! My brother! My brother! Tap, tap, tap!      (stukaj palcami w ścianę lub podłogę na pierwszą sylabę słowa „brother” oraz na słowo „tap”)

My sister! My sister! My sister! Tap, tap, tap!       (stukaj palcami w ścianę lub podłogę na pierwszą sylabę słowa „sister” oraz na słowo „tap”)

The baby! The baby! The baby! Pat, pat, pat!        (udawaj, że trzymasz w ramionach niemowlę i pogłaszcz je na pierwszą sylabę słowa „baby” i na słowo „pat”)

I love you! I love you! I love you! Let us hug!           (połóż rękę na sercu i przytul rodzica)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (family) – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm lub flashcards – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm#flashcards (możliwy wydruk)

flipbook – karty obrazkowe 50-58 – https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=52

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=54

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=56

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=58

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=60

karty pracy 47 (możliwość wydruku)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=49

Proponowane zabawy:

1. Zabawa rytmiczno-słowna The Family Flash! – rodzicu, pracuj z kartami obrazkowymi  50-54, wskaż karty i powtórz ich nazwy- Mummy, daddy… itd., poproś dziecko o wybranie dwóch postaci,   odtwórz utwór (CD 2.23) i zachęcaj dziecko, by wykonywało czynności osób, które wybrało.

2. Zabawa manipulacyjna  A picture string – rodzicu, pracuj z kartami obrazkowymi  50-58 -powtórz z dzieckiem nazwy kart – Who’s this? What’s this? . Następnieprzygotuj podobne karty obrazkowe.

Rozepnij miedzy krzesłami sznurek i przypnij do niego 5 klamerek – Zwróć uwagę dziecka – Look! Clips on a string! Let’s make a picture string! Wymieniaj nazwy kart i zachęć dziecko do przypinania ich we właściwej kolejności – Hang the flower (the tree/the brother/ the sister/ …) on the string! OK!

Po przypięciu wszystkich obrazków, poproś dziecko o zmianę miejsc kart, które wymienisz – np. The flower and the tree – swap itd. Zabawa trwa do czasu  przypomnienia sobie słownictwa przez dziecko  lub stracenia zainteresowania zabawą.

3. Zabawa ruchowa Do the Limbo!  przy utworze Music Fun (CD 1.10) – rodzicu, do zabawy wykorzystaj sznurek rozpięty między krzesłami z poprzedniej zabawy, zachęć dziecko do przechodzenia  pod właściwymi kartami  – …, go under the flower (the tree/the brother/ the sister/ …). Don’t touch the cards! Yes, well done!

Celem zabawy jest przejście  pod sznurkiem bez dotknięcia kart obrazkowych, Jeżeli dziecko dotknie karty nazywa ją.

4.Zabawa manualna  – praca z kartą pracy nr 47– rodzicu, zwróć uwagę dziecka na przedstawione na karcie  kwiat, krzew i drzewo- Look, what’s this? Yes, a flower. It’s pink flower! And wat’s this? Yes a tree! A green tree! itd. Zachęć je do narysowania  siebie i członków swojej rodziny – Draw your mummy, daddy, sister or brother.  Kiedy dziecko skończy rysunek, wskaż postacie i pytaj – Who is it?, poproś o wskazanie – Point to your mummy (daddy/…), zapytaj o kolor – What colour are they?

Family in the garden

6-latki – Dzieci:

– utrwalają słownictwo związane z rodziną i pracami w ogrodzie przy piosence Can I help?  – https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO, poziom B+, CD 2.16)

– rozwijają kompetencje rozumienia ze słuchu w zabawie z elementami dramy Story time! przy historyjce Story 8 – https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO, poziom B, CD 2.18)

–  utrwalają i poszerzają słownictwo o słowa – fly i spider

– rozwijają kompetencje rozumienia ze słuchu i mówienia

– uczestniczą w zabawach muzycznej, ruchowej, manipulacyjnej i multisensorycznej

Kluczowe słownictwo:

mummy (mama), daddy (tata), grandma (babcia), grandpa (dziadek), garden (ogród), digging holes (kopanie dołków), planting seeds (sianie nasion), watering seeds (podlewanie nasion), picking flowers (zbieranie kwiatów), fly (mucha),  spider (pająk)

Can I help?

Daddy Boo! Where are you? (rozglądaj się, rozłóż ręce w geście zapytania)

I’m digging holes in the garden, Boo. (wskaż właściwą kartę, udawaj, że przekopujesz grządki)

Can I help, too? There’s so much to do! (wskaż siebie i przestrzeń dookoła)

Mummy Boo! Where are you? (rozglądaj się, rozłóż ręce w geście zapytania)

I’m planting seeds in the garden, Boo. (wskaż właściwą kartę, udawaj, że umieszczasz nasiona w glebie)

Can I help, too? There’s so much to do! (wskaż siebie i przestrzeń dookoła)

Grandma Boo! Where are you? (rozglądaj się, rozłóż ręce w geście zapytania)

I’m watering seeds in the garden, Boo. (wskaż właściwą kartę, udawaj, że podlewasz grządki)

Can I help, too? There’s so much to do! (wskaż siebie i przestrzeń dookoła)

Grandpa Boo! Where are you? (rozglądaj się, rozłóż ręce w geście zapytania)

I’m picking flowers in the garden, Boo. (wskaż właściwą kartę, udawaj, że zrywasz kwiaty)

Can I help, too? There’s so much to do! (wskaż siebie i przestrzeń dookoła)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (family) – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm lub flashcards – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm#flashcards (możliwy wydruk)

– flipbook – karty obrazkowe 1 (house)–

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=3

– flipbook – karty obrazkowe 52 (parrot)-

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=54

flipbook – karty obrazkowe 59-67 (family, garden) –

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=61

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=62

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=64

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=66

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=68

– flipbook – karty obrazkowe 68-69 (fly, spider) –

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=70

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=71

– flipbook minikartami 8,20,23-28  –

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_minikarty/mobile/index.html#p=16

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_minikarty/mobile/index.html#p=40

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_minikarty/mobile/index.html#p=46

i kolejne do https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_minikarty/mobile/index.html#p=56

Proponowane zabawy:

1.Zabawa muzyczno-ruchowa Can I help? – rodzicu, przypomnij dziecku zabawę , odtwórz nagranie (CD 2.16), obrazuj jego treść ruchem i zachęcaj dziecko, aby Cię naśladowało.

2.Zabawa  utrwalająca i poszerzającasłownictwo Take a photo! – rodzicu, pracuj z kartami obrazkowymi 59-67, 1 i 52. Wskazuj poszczególne karty i pytaj dziecko – What is it? Yes, a garden. Who i sit? Yes , Muimmy Boo (…) ! What is she/he doing? Yes, diginng holes (…)! What is it?  Yes, a parrot. Has it got wings? Yes! And how many legs? Of course, two! Następnie wprowadź nowe słowa pokazując karty obrazkowe 68-69 – Look, what is this? A fly, fly ! Fly, fly, fly! A spider, spider! Spider, spider, spider!

Powtórz z dzieckiem słownictwo, zachęć je, by udawało, że robi zdjęcia tym kartom, które wymienisz – Now, let’s take some photos! Clik! Take a photo of…the garden (Mummy Boo/ the fly/the spider/yhe parrot/watering seeds)!

3.Zabawa ruchowo-manipulacyjna Where does it go? – rodzicu, pracuj z kartami obrazkowymi 1 i 63 oraz minikartami 8,20,23-28. Przypomnij dziecku nazwy kart – What is it? A garden. And ths? Yes, a house. Dziecko odwarca swoje minikarty obrazkiem do dołu – zachęć dziecko do wybrania jednej z nich – Pick  one minicard each! I pytaj o przyporządkowanie tej karty –   What is it ? Where does it go? What are they? Where do they go?

4.Zabawa słuchowa Story time! – rodzicu,  odtwórz historyjkę Story 8. (CD 2.18).Zachęć dziecko do  angażowania się w fabułę  historyjki , tj. wykonywania czynności i  wskazywania części ciała, które usłyszą.  Podczas słuchania historyjki trzymaj karty pracy (44-45)  przed dzieckiem i wskazuj właściwe ilustracje podążając za treścią nagrania. Po wysłuchaniu historyjki powtórz z dzieckiem kluczowe słownictwo, pytając  – Who’s that?  What is he/she doing? Na koniec pochwal dziecko Good job / Well done / Bravo.

5.Zabawa multisensoryczna  z kostką  i minikartami (23-28) Roll and Throw!– rodzicu,  przymocuj minikarty do boków kostki lub odwróć je obrazkiem do dołu.

 Daj dziecku dwa kawałki plasteliny. Po każdym rzucie lub wybraniu/odwróceniu karty zachęć dziecko do wykonywania czynności :

– digging holes – zrób palcem dołek w kawałku plasteliny

– planting seeds – uformuj z kawałka plasteliny małe „nasionko” i umieść je w większym kawałku  plasteliny

– watering seeds – imituj podlewanie grządek przy pomocy konewki

-picking flowers – udawaj, że zrywasz kwiaty

-fly – podskocz 6 razy i zawołaj  Hello, fly!

-spider – uciekaj wołając A spider!

Uwaga – kostkę do gry możesz wykonać samodzielnie   –wykorzystując do tego  tekturowe opakowanie w kształcie sześcianu

W celu utrwalenia brzmienia słów (wymowy) proszę korzystać dodatkowo ze strony https://www.diki.pl/ – multimedialny słownik angielskiego online.

Źródła:

Opracowała: Ewa Jezierska-Woźniak