Rodzina 6

Zabawy z językiem angielskim

– grupy starsze – 08.06.2020 (poniedziałek)

Dzień dobry, dzieci!

Dzisiaj zapraszam do nowych zabaw. Poćwiczycie swoje paluszki. Jesteście gotowi? Zapraszam!

RODZICU, zaproponowane zadania mają zróżnicowany poziom trudności. Wykorzystaj to, co najbardziej odpowiada możliwościom Twojego dziecka.

Finger family

5-latki – Dzieci:

– utrwalają słownictwo w rymowance A flower. A bush. A tree. –  

  https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO, poziom B, CD 2.19)

– rozwijają kompetencje rozumienia ze słuchu i mówienia

– rozwijają kompetencje koncentracji na zadaniu

– rozwijają sprawności manualne

– uczestniczą w proponowanych zabawach

Kluczowe słownictwo:

mummy (mama), daddy (tata), baby (dziecko), sister (siostra), brother (brat), flower (kwiat), bush (krzew), tree (drzewo), pink (różowy), purple (fioletowy), green (zielony), family photo (zdjęcie rodzinne)

A flower. A bush. A tree

Magic, magic, 1, 2, 3!                       (udawaj, że czarujesz, policz na palcach od jednego do trzech)

A flower. A bush. A tree.                  (wskaż kolejno karty przedstawiające kwiat, krzew i drzewo)

Pink, purple, green.                         (wskaż kolejno karty przedstawiające kwiat, krzew i drzewo)

Magic, magic, 1, 2, 3!                      (udawaj, że czarujesz, policz na palcach od jednego do trzech)

A family photo! Say „cheese”! (udawaj, że trzymasz aparat fotograficzny i naciśnij spust migawki)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (family) – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm lub flashcards – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm#flashcards (możliwy wydruk)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=60

minikarty 1-6 (kolory)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=3

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=4

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=6

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=8

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=10

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karton/mobile/index.html#p=12

flipbook – karty obrazkowe 50-58 – https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=52

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=54

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=56

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=58

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=60

Proponowane zabawy:

1.Zabawa słowno-ruchowa A flower. A bush. A tree. (CD 2.19)- rodzicu,  przypomnij dziecku słownictwo w oparciu o karty obrazkowe 55-58 – A flower. A bush. A tree. A family photo. Zwróć uwagę na kolory – A tree – what colour is it? Green!  Green! Green!  A flower –  what colour is it?  Pink! Pink! Pink!  A bush –  what colour is it?  Purple! Purple! Purple!

Odtwórz nagranie, obrazuj treść ruchem   i zachęcaj dziecko do wskazywania odpowiednich kart obrazkowych: Listen and point!

Flower – udawaj, że wąchasz kwiat i kichnij

Bush – narysuj rękami okrągły kształt krzewu od podłogi

Tree – wyciągnij się w górę, rozłóż ręce szeroko i kołysz się jak drzewo na wietrze, wydając „szumiące” dźwięki

Family photo –  udawaj, że trzymasz aparat fotograficzny i naciśnij spust migawki

2.Zabawa ruchowa z elementami pantomimy Guess! – rodzicu, przypomnij dziecku słownictwo w oparciu o karty obrazkowe 55-58 – A flower. A bush. A tree. A family photo. Następnie zobrazuj gestem (jak w rymowance) jedną z nich. Zapytaj dziecko – What is it?. Jeśli zgadnie szepnij mu na ucho słowo, które ma przedstawić. Powtarzaj zabawę zmieniając role.

3. Zabawa manipulacyjna z wyprawką – karta 8  – rodzicu, pokaż dziecku, jak wypchać  kukiełki – Press out the mummy  (dady/,,,), like this! Ready? , następnie pokaż, jak je złożyć i założyć na palec – Fold the puppet, like this! Put the daddy on, like this! Look, this is  my daddy finger. Show me your daddy fingers!

Po wykonaniu kukiełek  zwróć uwagę dzieci , na który palec powinny ją założyć – Put mummy ( sister/brother/baby) on this finger, OK? Perfect!

4. Zabawa z kostką podsumowująca materiał leksykalny Roll and Throw – rodzicu, do zabawy wykorzystaj, paluszkowe pacynki, kostkę do gry planszowej i minikarty (1-6).  Rozłóż minikarty  w rzędzie na podłodze. Rzucaj kostką i pytaj, o ilość oczek – Ready, steady… Roll and throw! How many? dziecko odpowiada i przelicza minikarty odwrócone obrazkiem do dołu, odwraca tę  na którą wypadnie   i odpowiada na pytanieWhat colour is it? – Red! Yes, you are right.  Now put the daddy finger on the red ! Quickly! itd

Rzucaj kostką do czasu odkrycia wszystkich kart, zmieniaj polecenia – dziecko powinno dotykać minikart różnymi palcami.

Kiedy wszystkie karty zostaną odkryte, wymień kolor i poproś dziecko do dotknięcia  tej karty właściwą pacynką.

5. Zabawa ruchowa Finger Twister!  – rodzicu, poproś dziecko  o wskazanie paluszkowej pacynki, o która poprosisz – Show me your… mummy ( daddy/sister/brother/baby) finger!

Następnie zachęć dziecko do dotykania  nazywanych przez Ciebie części twarzy właściwymi palcami – OK, put the daddy finger on mouth. Now, put the mummy finger on your eye. itd.

To samo możesz powtórzyć z nazwami części ciała.

Happy family gardening

6-latki – Dzieci:

– przypominają sobie i  utrwalają słownictwo związane z rodziną i pracami w ogrodzie przy piosence The Garden Flash!   – https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO, poziom B+, CD 2.15)

– rozwijają kompetencje rozumienia ze słuchu w zabawie z elementami dramy Story time! przy historyjce Story 8 – https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo (I love BOO, poziom B, CD 2.18)

– rozwijają kompetencje rozumienia ze słuchu i mówienia

– rozwijają sprawności manualne

– uczestniczą w proponowanych zabawach

Kluczowe słownictwo:

mummy (mama), daddy (tata), grandma (babcia), grandpa (dziadek), garden (ogród), digging holes (kopanie dołków), planting seeds (sianie nasion), watering seeds (podlewanie nasion), picking flowers (zbieranie kwiatów), fly (mucha),  spider (pająk)

The Garden Flash!

A garden! Garden! Ga-ga-ga-ga-garden! (wskaż właściwą kartę, udawaj, że wąchasz kwiaty)

Daddy… is digging! Digging! Digging holes! (wskaż kartę, udawaj, że kopiesz dziurę w ziemi)

Mummy… is planting! Planting! Planting seeds! (wskaż kartę, udawaj, że umieszczasz nasionko w ziemi)

Grandma… is watering! Watering! Watering seeds! (wskaż kartę, udawaj, że trzymasz konewkę i podlewasz grządki)

Grandpa… is picking! Picking! Picking flowers! (wskaż kartę, udawaj, że zrywasz kwiaty)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (family) – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm lub flashcards – link – https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm#flashcards (możliwy wydruk)

– flipbook – karty obrazkowe 52 (parrot)-https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=54

flipbook – karty obrazkowe 59-67 (family, garden) –https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=61

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=62

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=64

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=66

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=68

– flipbook – karty obrazkowe 68-69 (fly, spider) –https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=70

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=71

–minikarty 23-28  –https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_minikarty/mobile/index.html#p=47

– karty pracy nr 44-45 (możliwość wydruku) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp.pdf

Proponowane zabawy:

1.Zabawa The Garden Flash! (CD 2.15) przypominająca i utrwalająca słownictwo – rodzicu, do zabawy wykorzystaj minikarty 23-26 , pokazuj dziecku i nazywaj je za każdym razem zmieniając głos, by wyrazić różne emocje, jednocześnie obrazując treść ruchem np.:

ze smutkiem: Daddy Boo is digging holes! Repeat in a sad voice. Digging, digging, digging holes!

z ciekawością (pytająco): Mummy Boo is planting seeds! (…)

bojaźliwie: Grandma Boo is watering seeds! (…)

radośnie: Grandpa Boo is picking flowers! (…)

Zachęć dziecko do obrazowania słów i rytmicznego powtarzania, podkreślając rytm wypowiedzi, np. poprzez tupanie w podłogę.Rozłóż minikarty na podłodze, odtwórz nagranie, zatrzymuj  i zachęć dziecko do zbierania właściwych obrazków  – Find minicards! Can I have…, please.

2.Zabawa rozwijająca sprawność mówienia Chit-chat: Are you…?– rodzicu, do zabawy wykorzystaj minikarty 23-26, wybierz jedną z nich i zachęć dziecko do zadawania pytania o czynność z obrazka  – Ask me – „Are you….?” – odpowiedz Yes, I’m/ No, I’m not.  itd.

Następnie zamieńcie się rolami.

3.Zabawa ruchowa  Watch out flies! Przy nagraniu Music Fun ( CD 1.09)  – rodzicu, odtwórz nagranie, dziecko „lata” swobodnie po pokoju, bzyczy i wykonuje czynność, którą wymienisz – The fly is flying! Now the fly is diginng holes (planting seeds/ watering seeds/ picking flowers). Kiedy zatrzymasz muzykę  dziecko zatrzymuje się i stoi nieruchomo do czasu, ponownego włączenia muzyki. Jeśli poruszy się wraca na miejsce „startu”.

Zadaniem dziecka jest przejść wyznaczony przez Ciebie dystans

4.Zabawa manualna  – praca z kartami pracy nr 44-45 przy historyjce Story 8. (CD 2.18) – rodzicu,  odtwórz historyjkę  Podczas słuchania historyjki trzymaj karty pracy (44-45)  przed dzieckiem i wskazuj właściwe ilustracje podążając za treścią nagrania.

Po wysłuchaniu historyjki zachęć dziecko, by dorysowało właściwą liczbę nóg musze i pająkowi –What’s missing from the picture? The fly’s (spider’s) legs! How many legs are missing? Of coures, three (four) oraz dowolnie pokolorowały papugę – You can colour the parrot the way you like now.

W celu utrwalenia brzmienia słów (wymowy) proszę korzystać dodatkowo ze strony https://www.diki.pl/ – multimedialny słownik angielskiego online.

Źródła:

Opracowała: Ewa Jezierska-Woźniak