Świat zwierząt 1

Zabawy z językiem angielskim

– grupy starsze –  22.04.2020 (środa)

Witam  Drogie DZIECI!

Dzisiaj zapraszam WAS wraz z RODZICAMI do  świata zwierząt mieszkających na wsi i świata dzikich zwierząt. Z niektórymi z nich być może się już spotkaliście, jeżeli nie to poznajcie je. Te wszystkie zwierzęta będą z Wami podczas kolejnych spotkań.

RODZICE, propozycje są zróżnicowane, proszę wykorzystajcie to, co najbardziej odpowiada możliwościom Waszego dziecka.

Cieplutko wszystkich  pozdrawiam.

domestic animals

5-latki – Dzieci:

–  rozpoznają głosy zwierząt gospodarskich w zabawa słuchowo-ruchowa The Animal Train przy

    nagraniu Animal Sounds – link-

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boob

   (I love BOO, poziom B, CD 2.10),

–  poznają  nazwy zwierząt w zabawie rytmiczno-słownej The Animal Flash! – link-

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boob

   (I love BOO, poziom B, CD 2.11),

–  utrwalają nazwy zwierząt podczas słuchania i odgrywania piosenki tematycznej Animals Talk! –

   link  – https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boob

   (I love BOO, poziom B, CD 2.12)

–  rozwijają sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu

Kluczowe słownictwo:

bunny (króliczek), duck (kaczka), cat (kot), pig (świnia), dog (pies), tail (ogon)

The Animal Flash!

A bunny! A bunny! A bunny… And a duck!       (klaśnij na pierwsza sylabę słowa “bunny”)

A duck! A duck! A duck… And a cat!                 (tupnij na  słowo ”duck”)

A cat! A cat! A cat… And a pig!                          (podskocz na słowo “cat”)

A pig! A pig! A pig… And a dog!                        (puknij w podłogę na słowo “pig”)

A dog! A dog! A dog… And stop!                      (klepnij się w uda na słowo “ dog”)

(2x ze zmienną intonacją)

Animals Talk!

Bunny, bunny, bunny                              (przyłóż dłonie (“uszy”) do głowy

How are you?                                          (zwróć się do dziecka rozkładając ręce)

Hop, hop, hop.                                        (skacz trzy razy udając królika)

Fine, thank you!                                      (wystaw kciuki do góry)

Duck, duck, duck.                                   (zegnij nogi w kolanach i kołysz się na boki)

How are you?

Quack, quack, quack.                              (zegnij nogi w kolanach i kołysz się na boki)

Fine, thank you!

Cat, cat, cat.                                            (myj policzek wierzchem dłoni)

How are you?

Meaow, meaow, meaow.         (myj policzek wierzchem dłoni)

Fine, thank you!

Pig, pig, pig.                          (zrób ryjek, naciśnij nos palcem wskazującym unosząc go do góry)

How are you?

Oink, oink, oink,                   (zrób ryjek, naciśnij nos palcem wskazującym unosząc go do góry)

Fine, thank you!

Dog, dog, dog.                     (naśladuj psi gest “proszenia”)

How are you?

Woof, woof, woof.                (naśladuj psi gest “proszenia”)

Fine, thank you!

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (domestic animals) – link – https://www.anglomaniacy.pl/domwsticAnimalsDictionary.htm lub link        https://www.anglomaniacy.pl/pdf/domwsticAnimalsM.pdf (możliwy wydruk)

–  flipbook – karty obrazkowe 43-47 (zwierzęta) – poziom B

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=44

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=46

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=48

– piosenki uzupełniające tematykę  (wersje DVD) – 

https://youtu.be/zXEq-QO3xTg  i   https://youtu.be/MXxFQJsBVQM

Propozycje zabaw wprowadzających w tematykę:

1. zabawa słuchowo-ruchowa The Animal Train przy nagraniu Animals’ Sounds (Głosy zwierząt)(CD 2.10) rodzicu, rozłóż karty obrazkowe w różnych miejscach pomieszczenia, utwórz z dzieckiem pociąg, odtwórz nagranie i podjeżdżaj do kart („stacji”) przedstawiających, zwierzęta, których głosy słyszysz w nagraniu. Po każdej stacji, unieś kartę do góry i nazwij zwierzę, które przedstawia –   bunny (duck /cat / pig / dog)

2.zabawa rytmiczno-słowna The Animal Flash! CD 2.11) – rozwija kompetencje rozumienia ze słuchurodzicu, odtwórz nagranie , obrazuj  treść gestem.. Przy pierwszym powtórzeniu nagrania rozkładaj karty przed sobą w kolejności słyszanej w nagraniu. Przy drugim powtórzeniu wskazuj odpowiednie i klaszcz powtarzając słowa  z nagrania. Zachęcaj dziecko do wykonywania gestów i powtarzania tekstu nagrania.

3. zabawa ruchowo-naśladowcza Show me! (Pokaż mi)rodzicu, trzymaj karty w górze, by dziecko mogło sprawdzić jaką kartę trzymasz. Zmieniaj karty, jednocześnie wypowiadając nazwę danego zwierzęcia. Zaczekaj na reakcję dziecka – dziecko naśladuje ruchem właściwe zwierzę.

4. zabawa przy piosence tematycznej Animals’ Talk (Rozmowa zwierząt)CD 2.12) rodzicu, odtwórz nagranie , obrazuj  treść gestem  i zachęcaj dziecko do naśladowania gestów

5. zabawa z kartą pracy nr 37 –   rodzicu, zwróć uwagę dziecka na przedstawione zwierzęta ( Look! What’s this?  Yes, bunny (duck /cat / pig / dog)! Wonderful!)  i ogony  wystające z ukrycia (What’s this?  A… Tail! That’s right! Whose tail? Np. The duck’s? No… The pig’s? Let’s check!) .

Dzieci sprawdzają  i po śladzie ścieżki prowadzącej od zwierzątka  odnajdują właściwy ogonek –  flipbook – karta pracy nr 37 – poziom B – 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp.pdf  (możliwość wydruku)

wild animals

6-latki – Dzieci:

–  poznają  nazwy zwierząt w zabawie rytmiczno-ruchowej The Wild Flash!     

   link  – https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boobplus – (I love BOO, poziom B+, CD 2.08)

–  rozwijają sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu

–  rozwijają umiejętność koncentracji na zadaniu

–  utrwalają nazwy liczb i części ciała

Kluczowe słownictwo:

Lion (lew), parrot (papuga), monkey (małpa), kangaroo (kangur), head (głowa) , tummy (brzuch), arms (ręce),  hands (dłonie), legs (legs), feet (stopy), numbers 1-6 (liczby) – one, two, three, four, five, six;

The Wild Flash!

A parrot, parrot! Pa-pa-pa-pa-parrot!  

(machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu, wskaż właściwą kartę)

A parrot and a lion!

(machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu, pokaż  zęby (wyszczerz je) i ryknij)

A lion,  lion!  Li-li-li-li-lion!

(wyszczerz zęby i ryknij, wskaż właściwą kartę)

A lion and a monkey!

(wyszczerz zęby i ryknij, drap się po głowie i podskakuj)

A monkey, monkey!  Mo-mo-mo-mo-monkey!

(drap się po głowie i podskakuj, wskaż właściwą kartę)

A monkey and a kangaroo!

(drap się po głowie i podskakuj, skacz do przodu, potem do tyłu)

A kangaroo, kangaroo!  Ka-ka-ka-ka-kangaroo!

(skacz w dal, wskaż właściwą kartę)

A kangaroo and a parrot!

(skacz do przodu i do tyłu, machaj rękami jak skrzydłami )

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (wild animals) – link https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm  lub  link  –  https://www.anglomaniacy.pl/pdf/wildAnimalsM.pdf (możliwy wydruk)

–  flipbook – karty obrazkowe 47-50 (części ciała) – poziom B+ – części ciała

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=49

i kolejne do

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=52

–  flipbook – karty obrazkowe 51-54 (zwierzęta) – poziom B+

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=52

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=52

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=52

– piosenka uzupełniające tematykę (wersje DVD) –  https://youtu.be/OwRmivbNgQk

Propozycje zabaw wprowadzających w tematykę:

1.zabawa głosowo-ruchowa Wild animals show (Pokaz dzikich zwierząt) – rodzicu, pokaz dziecku karty obrazkowe, wprowadź nazwy dzikich zwierząt, przypisując każdemu z nich ruch i/lub odgłos –

 – a lion – pokaż  zęby (wyszczerz je) i ryknij (Roar like a Lion!)

 – a parrot – machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu i skrzecz (np. wypowiadając słowa – Fly like a

    parrot! – skrzeczącym głosem)

 – a monkey – drap się po głowie, skacz jak małpka i wydawaj małpie odgłosy (Ooh-ooh, uh-uh!

   Scratch your head  like a monkey!)

 – a kangaroo – trzymaj ręce blisko ciała I skacz  (Hop, hop! Hop like a kangaroo!)

2.zabawa rytmiczno-ruchowa The Wild Flash! (CD 2.08) rodzicu, rozłóż karty obrazkowe w różnych miejscach pomieszczenia, powtarzając z dzieckiem słownictwo, odtwórz nagranie, zachęcaj dziecko , by obrazowało jego treść  ruchem, powtarzało słowa  nagrania i podbiegało do kart przedstawiających właściwe zwierzęta.

Powtarzaj treść  kilkukrotnie „wycinając” za każdym razem inny fragment tekstu, naśladując w tym czasie gestem zwierzę, którego nazwy nie wymieniasz  – np. A lion and a …! etc. – zachęć dziecko, by uzupełniło treść, odczytując pantomimę

3.zabawa ruchowa  Body parts count ( Przeliczanie części ciała) – utrwala nazwy dzikich zwierząt i liczby  rodzicu, rozłóż karty obrazkowe w różnych miejscach pomieszczenia,  zapytaj dziecko o lokalizację  poszczególnych kart –   Where is  the  lion (the parrot / the  monkey / the  kangaroo) ?

Następnie podejdź do każdej z kart i zapytaj – How many heads (tummies/ legs) has it got ? 

Po omówieniu wszystkich zwierząt poproś dziecko, by wskazało  kartę ze zwierzęciem o określonej  liczbie części ciała i klepało powierzchnię wokół karty –   Slap the animal which has … one head (two legs/ four legs/ one tummy)!

Zacznij od wymieniania jednej części ciała, następnie zwiększaj trudność zadania wymieniając jednocześni kilka części.Dziecko wybiera dowolne zwierzę, które spełnia wymieniony warunek/warunki.

4.zabawa  Guess the animal (Odgadnij zwierzę) – rozwija  sprawność rozumienia  ze słuchu –   rodzicu, rozłóż karty obrazkowe przed sobą – powiedz dziecku  – Look at these animals. What does it look like?  – rozpocznij opis jednego ze zwierząt – np.It has … one head..  four legs… big  tummy… and it is brown etc. – zachęć dziecko do odgadnięcia, które zwierzę opisałeś/-aśzapytaj – What is it? Powtórz zabawę zmieniając opis.

W celu utrwalania brzmienia słów (wymowy) proszę korzystać dodatkowo ze strony – https://www.diki.pl/ – multimedialny słownik angielskiego online

Źródła:

1) treści zabaw – przewodnik metodyczny – kurs „I love BOO” – poziomy  B i B+ (wyd. Mac Edukacja- https://www.mac.pl)

2) audio CD, flipbooki – karta pracy i karty obrazkowe – poziomy  B i B+   ( wyd. Mac Edukacja – https://www.mac.pl)

3) słowniczki obrazkowe – strona – https://www.anglomaniacy.pl

4)) ilustracje, piosenki    – internet

Opracowała:

Ewa Jezierska-Woźniak