Usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej w oparciu o tematykę urodzinową „Urodziny u Balbiny”

Cele: 

– usprawnianie funkcji percepcyjnych (słuchowych, wzrokowych) wspomagających kształtowanie umiejętności czytania i pisania,

– usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej,

– usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

Metody pracy:

słowna, oglądowa, czynna

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne: 

pudełko “niespodzianka” ze świeczkami, serpentynami, balonami, kartoniki z rymami, rozsypanka sylabowa, domino, karty pracy, kredki, płyta cd, odtwarzacz cd

Przebieg:

1. Wprowadzenie do tematu – pudełko “niespodzianka”

Dziecko otrzymuje pudełko z akcesoriami urodzinowymi (świeczki, serpentyny, balony). Ma za zadanie powiedzieć z czym kojarzą mu się te przedmioty.

2. Odczytywanie imion

Dziecko odczytuje imiona dzieci, które Balbina zaprosiła na przyjęcie, a następnie zapisuje je w zeszycie.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/załącznik-nr-1.pdf

3. Układanie rymów

Dorosły mówi, że Balbina poczęstowała gości różnymi przysmakami. Rozkłada kartoniki z nazwami tych przysmaków. Dziecko nazywa je. Obok dorosły rozkłada obrazki, których nazwy rymują się z przysmakami. nazywa nazywa je. Następnie układa rymujące się wyrazy w pary.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/załącznik-nr-2.pdf

4. Rozsypanka sylabowa

Dorosły mówi, że Balbina dostała wiele prezentów. Zadaniem dziecka będzie teraz ułożenie nazw prezentów z rozsypanki sylabowej i przyklejenie na karcie pracy pod odpowiednim obrazkiem.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/załacznik-nr-3.pdf

5. Zabawa ruchowa przy muzyce – „Dziwne kroki”

Dorosły zaprasza dziecko na środek sali do zabawy w dziwne kroki. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie dorosłego i wykonywanie jego poleceń.

– spacerujemy po sali tak zwyczajnie,

– chodzimy jak ludzie bardzo zmęczeni,

– jesteśmy smutni,

– poruszamy się delikatnie, jakbyśmy byli ze szkła,

– idziemy z ciężkim workiem na plecach,

– przedzieramy się przez śnieżne zaspy,

– chodzimy po gorącym piasku,

– skaczemy przez kałużę,

– jesteśmy bardzo radośni, szczęśliwi, bo idziemy na urodziny.

6. Gąsienica (domino)

Dziecko otrzymuje kółka z obrazkami i układa gąsienicę w ten sposób, żeby ostatnia głoska słowa była jednocześnie pierwszą głoską następnego słowa. Przed ułożeniem należy nazwać obrazki. Zaczynamy układanie od słowa „serce”. (załącznik nr 5)

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/załącznik-nr-5.pdf

7. Dekorowanie tortu

Na koniec dziecko rysuje po śladzie tort i świeczki (może go pokolorować). Wykonuje ćwiczenie oddechowe – pięciokrotnie „zdmuchuje” świeczki. Zwracamy uwagę, że powietrze wciągamy przez nos, a wydychamy ustami.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/tort.pdf

Renata Hływa