Zostańmy w kontakcie

Szanowni Państwo!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola
zachęcamy do następujących form kontaktu z nami:


Kontakt telefoniczny

885-580-950

codziennie w godzinach 8-15


76 745-11-03
codziennie w godzinach od 10-12

Kontakt drogą elektroniczną:

DYREKTOR
Patrycja Raczkowska-Oziębała
dyrektor@pp15.glogow.pl

WICEDYREKTOR
Agnieszka Dominiczak
wicedyrektor@pp15.glogow.pl