Ćwiczenie koncentracji uwagi ,,Wiosenne kwiaty”

Cel ogólny zajęć:

 • korygowanie wypowiedzi ustnych,
 • ćwiczenie spostrzegawczości,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • ćwiczenie sprawności manualnej, doskonalenie precyzji ruchu,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

Cele szczegółowe:

 • dziecko nazywa wiosenne kwiaty
 • dziecko posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • dziecko wykonuje prace plastyczną
 • dziecko odgaduje zagadkę

Metody pracy:

 • oglądowa
 • praktycznego działania
 • arteterapii

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

 ·  kwiaty: tulipany, żonkile, fiołki; ilustracje przedstawiające kwiaty; płatki kwiatów; karta pracy z konturami wiosennych kwiatów; farby do malowania ; wiersz A. Łady- Grodzickiej „Wiosenne kwiaty”.

Przebieg zajęć

Zabawa „Masaż na dobry humor” – zabawa integracyjna z rodzicem
Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.

Zabawa „Kwiaty” – zagadka wprowadzająca w temat zajęć.
Kolorowe, pachnące,
w ogrodzie czy na łące,
chętnie je zbieramy
na bukiet dla mamy.

Zabawa ,,Globalne czytanie wyrazu – kwiaty”.

KWIATY

Słuchanie i omówienie z rodzicem wiersza Anny Łady – Grodzickiej „Wiosenne kwiaty”.
Już kwiaty zakwitają
W lasach, ogrodach i na łąkach
– mówią o tym, ze nadszedł
czas wiosny i słonka.

Przyszły do nas kwiaty w gości
W swej wiosennej szacie,
Popatrzcie uważnie, może je poznacie?

Pierwszy to przebiśnieg biały.
Drugi – to stokrotka, kwiatek bardzo mały,
Trzeci jest jak złota łąka,
To kaczeniec cały w pakach.
Czwarty to krokus fioletowy,
Piąty – tulipan purpurowy,
I szósty – to żonkil w żółtym kolorze,
Ten ostatni słoneczny kwiatek
Do wazonu włożę.

Dziecko nazywa wiosenne kwiaty występujące w treści wiersza. Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

Zabawa ,,Oglądanie okazów naturalnych kwiatów”: tulipany, żonkile, fiolki.

Dziecko opisuje ich wygląd: wielkość, długość i grubość łodygi, kształt liści i płatków, kolor. Nazywanie kwiatów.

Fiołek
Tulipan

Żonkil

Zabawa „Tulipany” – dziecko wyszukuje różnice pomiędzy obrazkami.

Zabawa plastyczna ,,Wiosenne kwiaty”- wypełnianie konturów kwiatów opuszkami palców umoczonymi w farbie zmywalnej.

Ewelina Narwojsz