OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI

Miło nam poinformować Państwa, iż nasze przedszkole po raz 3. z rzędu otrzymało CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI 🙂

Dokument ten otrzymują placówki oświatowe, które zrealizowały zadania ujęte w regulaminie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego “Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego autorką jest p. Aneta Konefał.

Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom −
uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie
właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku
realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki,
twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u
dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli
środowiska lokalnego;
l) promocja placówki oświatowej;
ł) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
m) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok
szkolny 2020/2021.

W ciągu roku szkolnego zrealizowaliśmy następujące moduły:

1) Książki dzieciństwa – misiowy ranking książkowych hitów
dzieci i rodziców.

W ramach realizacji tego modułu codziennie słuchaliśmy baśni, bajek, wierszy, opowiadań czy legend czytanych przez nasze panie. Oprócz tego wspólnie z rodzicami wypełniliśmy karty dotyczące naszych ulubionych książek – tak stworzyliśmy ranking książkowych hitów “Książki dzieciństwa” 🙂

2) Dbamy o zdrowie z Małym Misiem.
Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia
i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu
życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów
sprzyjających zdrowiu.

W ramach realizacji tego modułu wykonaliśmy szereg zadań, m.in.:

– z okazji Światowego Dnia Mycia rąk przeprowadziliśmy 2 zabawy badawcze:

1) pokazała nam, że sama woda nie wystarczy, by pozbyć się brudu z rąk,

2) zobrazowała nam, jak łatwo i szybko zarazki i bakterie przenoszą się z naszych rąk na inne osoby oraz przedmioty, które dotkniemy,

– obchodziliśmy święta promujące zdrowe odżywianie się: Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, Światowy Dzień Makaronu, Europejski Dzień Śniadania, Dzień Marchewki, Dzień Mleka, Światowy Dzień Soku,

– obchodziliśmy święta promujące każdą formę ruchu: Międzynarodowy Dzień Muzyki, Światowy Dzień Sportu, Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji, Międzynarodowy Dzień Tańca.

3) Kalendarz ekologiczny. Rozwijanie zainteresowań
przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz
kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.

W ramach realizacji tego modułu wykonaliśmy szereg działań kształtujących postawy proekologiczne i prozwierzęce, m.in.:

– posadziliśmy buki z okazji Dnia Spadającego Liścia,

– wzięliśmy udział w akcji “Sprzątanie Świata”,

– obchodziliśmy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Światowy Dzień Zwierząt, Światowy Dzień Drzewa, Dzień Grzyba, Dzień Jeża, Dzień Kundelka, Światowy Dzień Kota, Światowy Dzień Ziemi, Ogólnopolski Dzień Koni,

– wzięliśmy udział w zajęciach w terenie z okazji Dnia Pustej Sali.

Efektem finalnym tego modułu było wspólne wykonanie “Zmisiowanego eko-kalendarza” 🙂

4) Misiowe laboratorium czterech żywiołów. Podniesienie
jakości pracy żłobka/przedszkola/szkoły poprzez
stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania,
obserwowania i eksperymentowania.

W ramach realizacji tego modułu wykonaliśmy szereg eksperymentów i zabaw badawczych dotyczących następujących żywiołów:

OGNIA:

WODY:

POWIETRZA:

5) Mały Miś i supertajny projekt!

Realizacja tego modułu zbiegła się z obchodami Dnia Polskiej Niezapominajki 🙂

„Dzień Niezapominajki” ma na celu ocalenie od zapomnienia:
• ważnych chwil w życiu,
• osób,
• miejsc i sytuacji,
• lokalnych tradycji.

Zachęca do pielęgnowania życzliwości i pamięci o bliskich, do dostrzeżenia osób wyjątkowych, o dobrym sercu w najbliższym otoczeniu dziecka.

„Supertajny projekt…” miał nas nauczyć postawy wdzięczności i otwartości. W tym dniu nie zapomnieliśmy również o polskiej przyrodzie i przypomnieliśmy sobie o potrzebie jej ochrony.

Realizacja modułów sprzyjała kształceniu u dzieci kompetencji
kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności
i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji
i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji
społecznej oraz zatrudnienia.