Usprawnianie małej motoryki. ,,Kolory”

Cel ogólny zajęć:

·  Wyrabianie koordynacji ruchów oczu i rąk. Utrwalanie nazw kolorów.

Cele szczegółowe zajęć:

  • ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • porządkowanie przedmiotów według jednej cechy, utrwalanie nazw kolorów
  • wyrabianie płynności ruchów, ćwiczenie koordynacji ręka – oko
  • wyrabianie kontroli nad ruchami dłoni i palców, ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców
  • ćwiczenie analiza sylabowa wyrazów, ćwiczenie artykulacji

Metody pracy:

  • rozmowa
  • praktycznego działania

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

 ·  kredki, biała kartka papieru, karty pracy, chusteczka

Przebieg zajęć

Zabawa „Powitanie części ciała” – ruchy naprzemienne

Rodzic bawi się z dzieckiem. Witają się ze sobą części ciała po przeciwnej stronie: lewa ręka z prawą ręką, lewy łokieć z prawym kolanem, prawa ręka z lewym uchem, prawa ręka z lewą stopą.

Zabawa „Ułóż według koloru” – klasyfikowanie według jednej cechy

Rodzic rozkłada dziecku kredki. Dziecko segreguje kredki według koloru, nazywa kolory.

Zabawa „Jak rysują kredki?” – rysowanie oburącz na kartce papieru

Dziecko bierze w ręce dwie kredki różnych kolorów i rysuje oburącz (dowolne bazgranie) na kartce papieru, zmienia kredki, aż wykorzysta wszystkie kolory.

Zabawa „Kwiatek” – zabawa relaksacyjna

Dziecko siedzi na dywanie. Dziecko zaciska w dłoni chustkę i powoli ją rozwija, następnie wprawia ją w ruch oddechem.

Zabawa „Rysuj po śladzie”

Dziecko otrzymuje kartę pracy, na której jest wzór kwiatka. Rysuje palcem po śladzie, a potem kredką. Koloruje kwiatka kredkami. Może także samo narysować kwiatka i wykonać te same czynności.

Zabawa „Pszczółka i kolorowe kredki” – dzielenie nazw kolorów na sylaby

Na dywanie rozłożone są kredki. Dziecko jest pszczołą i fruwa między kredkami – wydaje dźwięk naśladujący odgłos pszczoły (bzz). Na klaśniecie w dłonie przez rodzica dziecko się zatrzymuje i bierze w rękę kredkę przy której się zatrzymało, odwraca ją, rozpoznaje kolor i dzieli jego nazwę na sylaby.

Podsumowanie zabaw. Rozmowa rodzica z dzieckiem, która zabawa była łatwa, która trudna, a która najbardziej mu się podobała.

Ewelina Narwojsz