Ważna informacja

SZANOWNI RODZICE

W związku ze wzrastającą ilością zachorowań na terenie naszego miasta i objęciem naszego rejonu czerwoną strefą zwracam się do Rodziców z prośbą o:

 • baczne obserwowanie stanu zdrowia dziecka i pozostałych członków rodziny,
 • nie ignorowanie objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem u dziecka
  i u członków rodziny,
 • nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci z objawami chorobowymi,
 • w przypadku zaistnienia objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem zgłoszenie się do lekarza,
 • w przypadku potwierdzenia zachorowania u dziecka lub u członka rodziny natychmiastowe poinformowanie przedszkola na adres dyrektor@pp.15.glogow.pl

lub telefonicznie 76 745 11 03.

 • Bardzo proszę Rodziców o ograniczenie pobytu w przedszkolu do koniecznego minimum i zachowanie dystansu społecznego.
 • BEZWZGLĘDNE JEST PRZESTRZEGANIE NAKAZU NOSZENIA MASECZEK
  NA TERENIE PRZEDSZKOLA
  .

Rodzice bez osłony nosa i ust nie mogą wchodzić na teren placówki.

Mamy nadzieję, że przy zachowaniu środków ostrożności ten rok szkolny będzie przebiegał bez zakłóceń i wszyscy razem będziemy mogli bawić się i uczyć do wakacji.

Patrycja Raczkowska – Oziębała dyrektor przedszkola