Ćwiczenia usprawniające funkcje motoryczno-percepcyjne. Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową, cz.II

Cel ogólny zajęć:

·  Układanie według zasad podobieństwa.

Cele szczegółowe zajęć:

  • utrwalanie układania obrazków w kategorie tematyczne

Metody pracy:

  • rozmowa, praktycznego działania

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

  • obrazki przedstawiające różne przedmioty, zwierzęta, rośliny itp.,
  • karta pracy ze skarpetkami
  • dwa podobne obrazki

Przebieg zajęcia

1. Układanie obrazków w kategorie tematyczne

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/obrazki-zwierząt-owoców-przedmiotów.pdf

Rodzic rozcina obrazki. Dziecko ma za zadanie pogrupować otrzymane obrazki w poszczególne grupy tematyczne np. jedzenie, zwierzęta, przedmioty itp.).

2. Zabawa „Co tutaj nie pasuje?”

Do zabawy można wykorzystać obrazki z poprzedniego zadania.

Zabawa polega na tym, że rodzic pokazuje dziecku różne zestawy obrazkowe, np. 3 obrazki zwierząt i jeden obrazek warzywa. Zadaniem dziecka jest wskazać nie pasujący obrazek i uzasadnić dlaczego.

3. Zabawa „Poparuj skarpetki”

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/połącz-skarpetki.pdf

Zadaniem dziecka jest połączyć w pary takie same skarpetki i je pokolorować.

4. Zabawa „Wskaż różnice między obrazkami”

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/7-różnic.pdf

Zadaniem dziecka jest porównanie dwóch podobnych do siebie obrazków i wskazanie pomiędzy nimi 7 różnic.

Gdy dziecko odnajdzie wszystkie różnice, koloruje jeden z obrazków.

Ewelina Narwojsz

Źródło:

Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha, „Dzieciaki w akcji. Karty pracy 5latka”, cz.1, wyd. Nowa Era, str.68

gpwidzow.przedszkolna.net