Rekrutacja

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 17/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 23 stycznia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01. 03. 2019 r. godz. 9:00

do 15. 03. 2019 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01. 03. 2019 r. godz. 9:00

do 19. 03. 2019 r. godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29. 03. 2019 r. do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy z placówką

od 09. 04. 2019 r. godz. 9:00

do 23. 04. 2019 r. godz. 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30. 04. 2019 r. do godz. 15:00

6.

Rekrutacja uzupełniająca

od 03. 06. 2019 r. godz. 9:00

do 31. 08. 2019 r. godz. 15:00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie
od 09 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Pliki do pobrania

Tekst przycisku