Programy i Projekty Edukacyjne

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PROGRAMY WŁASNE:

1. ,,Matematyka dla smyka”
2. ,,Zabawa w teatr- dzieciaki na scenie, będzie przedstawienie”
3. „Wesołe pląsy i zabawy”

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE:

  1. „Emocja”
  2. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE / REGIONALNE:

  1. ,,Uczymy Dzieci Programować”
  2. ,,Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko”
  3. „Czytanie ma moc”
  4. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
  5. ,,Zabawa sztuką”
  6. ,,Serdeczna karteczka”