O nas

Informacje do przedszkolu

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijać jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało”.

Motto Janusza Korczaka wskazuje kierunek rozwoju placówki. Jest celem, do którego dąży cała społeczność przedszkola.

Przedszkole to dzieci, rodzice i nauczyciele.

  1. Dzieci – potrzebują miejsca otwartego na ich potrzeby, dostosowanego do rozwoju otoczenia, idącego z duchem czasu. Priorytetem pracy naszego przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
  2. Rodzice – otrzymają wsparcie w wychowaniu swoich dzieci. Dzięki współpracy
    chcemy postrzegać ich jako partnerów w procesie wychowywania ich pociech, co uczyni z nich aktywnych współuczestników procesu edukacji.
  3. Nauczyciele – to filar przedszkola. Cechuje ich aktywność i twórczość, są otwarci na innowacje i zaangażowani w pracę. Doskonalą swoją pracę poprzez ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Poszukują nowatorskich metod pracy z dziećmi.
  4. Baza – Warunki lokalowe i bogate wyposażenie placówki umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 15 W GŁOGOWIE

Na lata 2018/2023

Przedszkole to miejsce, które jest dla małego człowieka „drugim domem”. Panująca w nim atmosfera ma sprawić, że dziecko czuje się ważne, bezpieczne i akceptowane. W moim rozumieniu miejsce to ma łączyć ciepło i bezpieczeństwo rodzinnego domu z profesjonalizmem, oddaniem Dzieciom i Rodzicom. Atmosfera w nim panująca ma sprawić, że placówka stanie się miejscem, o które chce się dbać i do którego po prostu chce się wracać.

Administracja przedszkola