Rozkład dnia grup

Ramowy rozkład dnia
6:00 – 8:00
 • Schodzenie się dzieci,
 • zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna
  o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym
  i wychowawczym,
 • praca z dzieckiem zdolnym,
 • gry dydaktyczne,
 • prace porządkowe,
 • zabawy i ćwiczenia logopedyczne,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy ze śpiewem,
 • zabawy integracyjne.
8:00 – 8:30
 • Zabawy ruchowe integrujące całą grupę,
 • ćwiczenia poranne,
 • czynności sanitarno-higieniczne,
 • praca dyżurnych,
 • przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00 Śniadanie

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego
  i estetycznego spożywania posiłku.
9:00-10:45 Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

 • zajęcia i zabawy edukacyjne,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 • zabawy organizowane i swobodne,
 • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
 • obserwacje przyrodnicze.

Czynności samoobsługowe w szatni.

10:45-11:00
 • Czynności sanitarno-higieniczne,
 • praca dyżurnych,
 • przygotowanie do I dania.
11:00 – 11:30 Obiad – I danie + deser

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego
  i estetycznego spożywania posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.
11:30 – 13:15 Grupy młodsze:

 • poobiedni odpoczynek- leżakowanie.

Grupy starsze:

 • słuchanie bajek,
 • relaks poobiedni,
 • gry i zabawy w małych zespołach,
 • działalność plastyczno-konstrukcyjna,
 • zabawy muzyczno-rytmiczne,
 • zabawy w teatr,
 • zabawy z inicjatywy dzieci,
 • praca indywidualna,
 • praca z dzieckiem zdolnym.
13:15 – 13:30
 • Czynności sanitarno-higieniczne,
 • praca dyżurnych,
 • przygotowanie do II dania.
13:30 – 14:15 Obiad – II danie

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego
  i estetycznego spożywania posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.
14:15 – 16:00
 • Zabawy ruchowe, kreatywne,
 • zabawy tematyczne, twórcze,
 • praca indywidualna,
 • zabawy integracyjne,
 • zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,
 • prace gospodarczo-porządkowe,
 • własna aktywność dzieci,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami.