Ćwiczenia usprawniające funkcje motoryczno-percepcyjne. Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową, cz.I

Cel ogólny zajęć:

·  Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach.

Cele szczegółowe zajęć:

  • utrwalanie dobierania w pary
  • utrwalanie wyliczania przedmiotów
  • utrwalanie dopasowywania cieni
  • utrwalanie rozpoznawania opisywanych obrazków

Metody pracy:

  • rozmowa, praktycznego działania

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

  • karta pracy z parą takich samych obrazków,
  • obrazek z wnętrzem pokoju,
  • karta pracy z obrazkami przedmiotów i ich cieni
  • obrazki przedstawiające różne przedmioty np. lampę, stół, dom itp., lub zwierzęta,

Przebieg zajęć:

1. Zabawa „Znajdź dwa takie same obrazki”.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-takie-same-obrazki.pdf

Dziecko odszukuje parę dwóch takich samych obrazków.

2. Zabawa „Co było na obrazku?”

Na początku zabawy rodzic pokazuje dziecku jakiś obrazek, na którym znajduje się dużo przedmiotów (np. wnętrze pokoju). Zadaniem dziecka jest zapamiętanie jak największej liczby elementów obrazka i nazwanie ich.

3. Zabawa „Połącz ptaki z ich ciemniami?”

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/ptaki-i-ich-cienie.pdf

Dziecko łączy ptaki z ich cieniami.

4. Zabawa „O czym mówię?”

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/04/obrazki-zwierząt-owoców-przedmiotów.pdf

Rodzic opisuje słownie jakiś przedmiot, zwierzę, owoc itp., a zadaniem dziecka jest odgadnąć o czym mówi rodzic i wskazać odpowiedni obrazek.

Ewelina Narwojsz

Źródło:

supercoloring.com

mala275.blogspot.com

puzzlefactory.pl

printerest.com

sprzedajemy.pl

dreamstime.com