„JEŻYKI” POSPRZĄTAŁY ŚWIAT

Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World) to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Jak co roku, przedszkolaki z naszej placówki, ucząc się od małego właściwych zachować proekologicznych, przyłączyły się do akcji poszanowania środowiska. Tegoroczne hasło kampanii to: „Wszystkie śmieci są nasze.”

My także wyszliśmy poza mury przedszkola, by, wyposażeni w rękawiczki jednorazowe oraz worki do segregacji odpadów, posprzątać okoliczne tereny. To smutne ile śmieci znaleźliśmy na niewielkim skrawku ziemi 🙁