Kodowanie

Kodowanie rozwija u dzieci przede wszystkim umiejętności
logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć Kreciki rozwijają podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.