Projekt edukacyjny „Niepełnosprawni są wśród nas”

Podczas realizacji projektu edukacyjnego „Niepełnosprawni są wśród nas” dzieci miały okazję przez krótką chwilę i w niewielkim stopniu doświadczyć tego, z czym na co dzień zmagają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wyzwania jakim musieli sprostać to: porozumienie się bez słów, malowanie stopą bez użycia rąk, przebycie drogi z zasłoniętymi oczami oraz ułożenie wieży z klocków w grubych rękawicach. Mimo, że w czasie tych eksperymentów było zabawnie i wiele prób kończyło się wybuchem śmiechu, dały one dzieciom do myślenia, jak może czuć się osoba niepełnosprawna.