Zdalne nauczanie – wtorek 14.04.2020r.

Witam wszystkie „Liski” po Świętach 🙂 Mam nadzieję, że odpoczęliście od codziennego zgiełku w miłej rodzinnej atmosferze 🙂

Jesteście gotowi na nowe zadania? To zaczynamy 😉

1. Posłuchajcie wiersza.

Wiera Badalska „Wiosenne porządki”

Zapukał w okienko promyczek swawolny
– Czy zrobiono już porządki w ogródeczku przedszkolnym?
– Czy listki zgrabione na waszych zagonkach?
– Czy posiane kwiatków malutkie nasionka?
Spojrzał Grześ na Ewę, a Ewa na Zdzisia.
Zawstydzili się – i patrzcie jak pracują dzisiaj.

2. Rozmowa na temat treści wysłuchanego wiersza.

– O czym był wierszyk?

– Jakie prace wykonuje się w ogrodzie wiosną?

– Jakimi narzędziami posługuje się ogrodnik?

3. Przyjrzyjcie się narzędziom przedstawionym na obrazku. Czy potraficie je nazwać?

http://www.dreamstime.com/stock-photos-gardening-tools-hand-drawn-collection-image42075813

– Co robimy przy pomocy łopaty?

– Do czego służą widły?

– Co robimy przy pomocy konewki?

– Do czego służy sekator?

– Co robimy przy pomocy nożyc?

– Do czego służy taczka w ogrodzie?

– Co robimy posługując się grabiami?

– Do czego służy motyka?

4. Analiza i synteza słuchowa słowa „łopata”.

Podzielcie słowo „łopata” na sylaby. (ło-pa-ta)

Ile jest sylab w tym słowie?

Podzielcie słowo „łopata” na głoski. (ł-o-p-a-t-a)

Ile jest głosek w tym słowie?

Co słyszycie na początku słowa „łopata”?

Powiedzcie teraz rodzicom kilka przykładów słów, które rozpoczynają się głoską ł… A teraz kilka przykładów z głoską ł na końcu słowa… Teraz powiedzcie kilka przykładów z głoską ł w środku słowa.

Wymówcie głoskę ł krótko…, a teraz długo… Jaką jeszcze głoskę było słychać dodatkowo, gdy wybrzmiewaliście głoskę ł długo? (y)

Czy głoska ł jest spółgłoską, czy samogłoską? (spółgłoską) 

Jakim kolorem będziemy ją oznaczać? (niebieskim)

5. Poznanie zapisu graficznego głoski ł.

Poznajcie literę Ł, ł– dużą i małą, drukowaną i pisaną.

Oto litery drukowane.
Oto litery pisane.

Do jakich liter są podobne litery Ł, ł? Czym one się różnią między sobą?

Zgadza się, wielka litera Ł” to wielka litera „L”, tylko z kreską poziomą na środku, zaś mała litera „ł” to mała litera „l” z kreską poziomą na górze.

Znacie już litery „L” i „l”, umiecie je pisać. Litery „Ł” i „ł” będziecie pisać podobnie – najpierw kreślicie literę wielką „L” czy małą „l” – jako pierwszy ruch dłoni, a potem kreskę poziomą w odpowiednim miejscu – w wielkiej literze „Ł” na środku litery, w małej literze „ł” na górze litery.

Napiszcie je palcem w powietrzu, po śladzie, przed ekranem monitora.

6. Zabawa ruchowa

Wstańcie i poruszajcie się przy piosence.

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

7. Praca w Kartach Pracy (cz.3).

Otwórzcie książeczki na stronie 62. Przyjrzyjcie się obrazkowi. Wskażcie na obrazku to, co w swojej nazwie ma głoskę ł.

Przeczytajcie tekst znajdujący się pod obrazkiem.

Wykonajcie zadania na str. 63 – 65 zgodnie z poleceniami.

Piszcie litery pomału, utrzymując się w liniach. 

Miłego dnia 🙂

Renata Hływa

Źródło:

dreamstime.com

google.com

youtube.com

W. Żaba – Żabińska, “Kolorowy start z plusem. Karty Pracy”, cz.3, wyd. mac Edukacja