Zmisiowany Dzień Matematyki

Zmisiowany Dzień Matematyki to kolejny, VII już moduł projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Oto zadania, z którymi zmierzyły się dzieci w ramach realizacji modułu:

1) zabawa „Kolory” – określenie, co występuje w wymienionym kolorze,

2) zabawa „Kształty” – nazwanie zaprezentowanych w zadaniu podstawowych figur geometrycznych i odszukanie w mieszkaniu przedmiotów w danym kształcie,

3) praca z kartami pracy – wykonanie zadań zgodnie z poleceniami,

4) praca plastyczna – wykonanie pracy plastycznej za pomocą figur geometrycznych, dowolną techniką, na dowolny temat,

5) dokończenie „Misiowej opowieści matematycznej” – uważne słuchanie „Misiowej opowieści matematycznej”, odpowiadanie na pytania zadawane w trakcie czytania opowiadania; dopowiadanie zakończenia opowieści,

6) wykonanie misiowych liczmanów – wykonanie liczmanów z materiałów dostępnych w mieszkaniu.

Dzieciom, które czuły niedosyt matematycznych zmagań, udostępniono linki do stron z zadaniami królowej wszystkich nauk 🙂