Zabawy z pokazywaniem. Ćwiczenia usprawniające palce u rąk. Ćwiczenia usprawniające mowę.

Zapraszam do zabawy! Tym razem zabawy ruchowe z pokazywaniem.  Codzienna dawka dobrego humoru w połączeniu z aktywnością ruchową. Ponadto wierszyki z pokazywaniem rozwijają pamięć i myślenie, uczą orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową.

Cel ogólny zajęć:

·  Aktywność ruchowa – ogólnorozwojowa.

Cele szczegółowe zajęć:

  • Rozwijanie  pamięci i myślenia
  • Dziecko orientuje się w schemacie własnego ciała
  • Rozwija koordynację wzrokowo- ruchową

Metody pracy:

  • rozmowa, praktycznego działania

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

wierszyki

Przebieg zajęcia

Dzisiejsze zajęcia będą polegały na tym, że rodzic czyta dziecku wierszyki i razem z dzieckiem naśladuje poszczególne czynności

Dzień dobry
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką)
Wszyscy się witamy. (ukłon)
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką)
Dobry humor mamy. ( palcami wskazującymi rysujemy uśmiech na twarzy)
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką)
Słońce jasno świeci. (poruszanie palcami obu rąk uniesionymi do góry)
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką)
Jest bardzo wesoło. (robimy młynek)
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką)
Zaśpiewaj piosenkę. ( przed ustami trzymamy dłoń złożoną w pięść – mikrofon)

Gimnastyka
Prawa noga, wypad w przód,
a rękoma zawiąż but.
Powrót, przysiad, dwa podskoki,
w miejscu bieg i skłon głęboki.
Wymach rąk w tył i do przodu
Już rannego nie czuć chłodu.

Dziecko inscenizuje ruchami treść wierszyka/piosenki.
Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę,
Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę,
A rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i naśladowanie zawiązywania buta,
Powrót – powrót do pozycji zasadniczej,
Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma,
Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu,
W miejscu bieg – bieg w miejscu,
I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg,
Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu,
I do przodu – wysunięcie rąk do przodu,
Już rannego nie czuć chłodu – postawa wyprostowana.

Idziemy na polowanie
Idziemy na polowanie! (tupanie nogami)
Wysoka trawa: szu … (ręce w górze)
Idziemy! (tupanie nogami)
Niska trawa: szu … (ręce w dole)
Idziemy! (tupanie nogami)
Most! (bębnienie piąstkami po klatce piersiowej)
Idziemy! (tupanie nogami)
Błoto! (uderzanie dłońmi o policzki)
Nagle: co to?
Wilk? … Uciekamy!
(W szybkim tempie powtarzamy od tyłu gesty: błoto – tupanie, most – tupanie, niska trawa – tupanie,
wysoka trawa – tupanie)

Muchy
Łapiemy muchy w paluchy (udajemy, że coś chwytamy palcami)
Robimy z muchy racuchy (klapiemy rękami jakbyśmy przerzucali gorącego naleśnika)
Kładziemy muchy na blachy  (rozkładamy dłonie i o coś klepiemy np. blat stołu)
Radochy mamy po pachy.(machamy rękami zgiętymi z łokciach – jak skrzydełkami).

Prawa noga, lewa noga
Tu prawą mam nogę, tu lewą nogę mam,
jak umiem podskoczyć, pokażę ja wam.
Tak skaczę i skaczę przez cały długi dzień.
Tu prawe kolano, a tu lewe mam,
jak umiem je zginać, pokażę ja wam.
Tak zginam i zginam przez cały długi dzień.
Tu prawe mam ramię, tu lewe ramię mam,
jak umiem nim ruszać, pokażę ja wam.
Tak ruszam i ruszam przez cały długi dzień.
Tu prawy mam łokieć, tu lewy łokieć mam,
jak umiem go zginać, pokażę ja wam.
Tak zginam i zginam przez cały długi dzień.
Tu prawe oko mam, tu lewe oko mam,
Jak mrugać potrafię, pokażę ja wam.
Tak mrugam i mrugam, przez cały długi dzień.

Stolarz
Stolarz młotkiem stuka. (stukanie pięścią)
Lekarz w plecy puka. (delikatne pukanie palcami)
Kucharz w garnku miesza. (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)
Praczka pranie wiesza. (delikatne szczypanie)
Rolnik grabi siano. (grabienie palcami obu rąk z góry na dół)
Muzyk gra co rano. (naśladowanie ruchów pianisty)
I ja też pracuję, (wskazanie na siebie)
obrazek rysuję. (dowolny rysunek palcami na plecach partnera)

                                                                                                          Ewelina Narwojsz