Rekrutacja

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Najnowsze informacje z działu rekrutacjaZałącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 16/2021

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin  w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01. 03. 2021 r. godz. 9:00 do 22. 03. 2021 r. godz. 15:00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01. 03. 2021 r. godz. 9:00 do 24. 03. 2021 r. godz. 15:00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych02. 04. 2021 r. do godz. 15:00
4.Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy z placówkąod 06. 04. 2021 r. godz. 9:00 do 26. 04. 2021 r. godz. 14:00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych30. 04. 2021 r. do godz. 15:00
6.Rekrutacja uzupełniającaod 01. 06. 2021 r. godz. 9:00 do 31. 08. 2021 r. godz. 15:00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie
od 06 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.
Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Pliki do pobrania