„Karuzela uczuć” – ćwiczenia kształtujące umiejętność nazywania, wyrażania swoich emocji

Rodzaj zajęć:

rewalidacja dziecka objętego kształceniem specjalnym z uwagi na występowanie afazji motorycznej ze współwystępującymi deficytami w zakresie rozumienia mowy..

Cel ogólny zajęć:

  • ugruntowanie wiedzy na temat emocji

Cele szczegółowe zajęć:

  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć,
  • rozwijanie werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć,
  • rozwój samoświadomości – uświadomienie sobie przeżywanych emocji,
  • rozwijanie empatii, pozytywnych myśli i uczuć.

Metody pracy:

oparte na słowie,

wzrokowe,

elaksacja

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

karta z ilustracjami – zdjęciami obrazującymi różne emocje, karta z emocjami do pokolorowania, karta z emocjami (połącz)

Przebieg zajęć

  1.  Dziecko mówi w jakim jest dzisiaj nastroju i pokazuje go na obrazku, jeśli ma ochotę może powiedzieć, dlaczego znajduje się w takim nastroju i pokolorować obrazek z tą emocją. Przypomnienie dnia tygodnia.
  2. Rodzic pokazuje ilustracje – zdjęcia z emocjami. Dziecko wskazuje ilustrację, która, jego zdaniem, obrazuje jego emocję. Określa, z jakim kolorem kojarzy mu się dana emocja – dziecko próbuje wytłumaczyć, dlaczego wybrało taki, a nie inny kolor. Przykładowa sytuacja:

3. Rodzic zadaje pytania z niedokończonymi zdaniami. Zadaniem dziecka jest dokończenie zdań zgodnie z odczuciami np. Czuję złość, gdy…, Czuję radość, zadowolenie, gdy….

4. Kolaż pozytywnych uczuć – dziecko z gazet wycina obrazki, słowa, które wywołują w nim pozytywne emocje.

5. Rysowanie – relaksacja, ćwiczenie wyobraźni, koncentracji uwagi. Dziecko ma za zadani samodzielnie narysować koło, kwadrat, serce, domek, kwiatek.

6. Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdanie: „Na dzisiejszych zajęciach podobało mi się….”.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/03/emocje.pdf

Ewelina Narwojsz