Czas na historyjkę

Zabawy z językiem angielskim

– grupy starsze –  10.04.2020 (piątek)

Dzień dobry Drogie DZIECI! J

Dzisiaj czas na dwie historyjki . Jedna opowiada o tym jak Boo, Max i Lilly spotykają wielkiego słonia, który boi się małej myszki Natomiast druga, o tym jak  Lilly musi udać się do doktora na planetę zdrowia po pomoc. 

Posłuchajcie – serdecznie zapraszam WAS wraz z RODZICAMI.

Propozycje są zróżnicowane. Rodzice, proszę wykorzystajcie to, co najbardziej odpowiada możliwościom Waszego dziecka.

Cieplutko wszystkich  pozdrawiam. J Boo, Lilly i Max oraz ja bardzo tęsknimy za Wami.

5-latki – Dzieci:

–  słuchają historyjki   Story Time! 6

link  –https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boob

(I love BOO, poziom B, CD 2.06)

–  utrwalają pojęcia w zabawie z elementami pantomimy Big or small?

link  –https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boob

(I love BOO, poziom B, CD 2.05)

–  rozwijają sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu

Kluczowe słownictwo:

head (głowa) , hands (dłonie), tummy (brzuch), legs (legs), toes (palce u nóg), eyes (oczy), ears (uszy), nose (nos), mouth (usta), hair (włosy), big (duży/duża), small (mały/mała), elephant (słoń), mouse (myszka), colours (kolory) – blue, red yellow, green.

Big or small?

An elephant !…Big!   (pokaż jak słon jest duży wspinając się na palce)

A mouse!… Small!     (pokaż jak myszka jest mała, schyl się kucnij)

(powtórz pięć razy ze zmieniającą się intonacją)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (body) – link – https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm lub do    

  wydrukufile:///C:/Users/Dell/OneDrive/PP/bodyB.pdf

–  flipbook  – wyprawka  karta 6 – poziom B https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_wypr/mobile/index.html#p=12

–  flipbook – karta pracy B – poziom B – str. 32-33 – ilustracje do historyjki – 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=34

Propozycje zabaw utrwalających słownictwo:

1.przypomnienie słownictwa w zabawie słuchowej Stop! –  rodzicu, do  zabawy wykorzystaj karty obrazkowe poznanych części  ciała –  wymień jedno ze słów np. head, pokaż kartę, przekładaj kolejne  karty jedna za drugą, zadaniem dziecka jest „zatrzymać” jeżeli przedstawia właściwa część ciała, zmieniaj słowa i tempo przekładania kart.

2.w zabawie z elementami pantomimy Big or small? –  rodzicu, naśladuj zwierzęta, pokazuj ich wielkość, zachęć dziecko do potarzania i naśladowania ciebie

3. historyjka Story Time! 6 – rodzicu, odtwórz nagranie, zatrzymuj je we właściwych momentach  i poproś dziecko o wskazywania właściwej części ciała – na obrazkach zwierząt lub u siebie

4.w zabawie słuchowo-ruchowej  Listen and touch! –  rodzicu, nazywaj  kolejne części ciała , zachęcając  dziecko  by dotykały je, jak najszybciej, jak to tylko możliwe – w także udział w zabawie – Ok.! Who’s the first to touch…  the head ( hands/ tummy/ legs /toes /eyes /ears/nose/ mouth /hair )

5. w zabawach proponowanych wcześniej

6-latki – Dzieci:

–  słuchają historyjki   Story  6

    link  – https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boobplus

    (I love BOO, poziom B+, CD 2.05)

–  utrwalają nazwy  czynności i  części ciała

–  rozwijają sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu

– rozwijają motorykę małą

–  utrwalają nazwy kolorów

Kluczowe słownictwo:

head (głowa) , tummy (brzuch), arms (ręce),  hands (dłonie), legs (legs), feet (stopy), plaster (plaster), colours (kolory) – blue, red yellow, green, shapes (kształty) – circle (koło), square (kwadrat), triangle (trójkąt), star (gwiazda)

zwroty: Nod your head  (Pokiwaj głową), Pat your tummy (Poklep się po brzuchu), Strech your arms (Wyciągnij ramiona), Clap your hands (Klaśnij w dłonie), Bend your legs (Ugnij nogi), Stamp your feet (Tupnij), It hurts ! (To boli),  Can you/he/she do it? (Czy ty/on/ona może to zrobić), Yes, I can. (Tak, on/ona może) Yes, he/she can. (Tak, on/ona może)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (body) – link – https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm

  lub do  wydruku – file:///C:/Users/Dell/OneDrive/PP/bodyB.pdf

–  flipbook – karta pracy – poziom B+ – str. 32.-33 – ilustracje do historyjki – 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=34

Propozycje zabaw utrwalających słownictwo:

1.przypomnienie słownictwa w zabawie ruchowej The noisy zone (Strefa hałasu) –  zabawa dla dwóch lub więcej osób – z wykorzystaniem klocków lub innych przedmiotów imitujących punkty;

Rodzicu wykonaj jedną z poznanych czynności i powiedz Look! Nod your ….? Dziecko odpowiada – Head!

Potwierdź  That’s right! i przyznaj punkt – Point for you!

2. historyjka Story 6 – rodzicu, odtwórz nagranie, zatrzymuj je we właściwych momentach  i zachęć dziecko do angażowania się w fabułę historyjki, tj.  wykonywania czynności i wskazywania części ciała 

3 w zabawie ruchowej  Sense activation! (Uruchom zmysły)rodzicu przygotuj zasłonę, za którą schowa się dziecko – przez zasłonę dotykaj  części ciała schowanego dziecka  i próbuj odgadnąć, co to za część ciała – What can it be? Nazwij ją  –  Head ( tummy/ arms ….etc) – dziecko potwierdza – Yes, it’s my head  lub zaprzecza. No, it isn’t my head!

4. w zabawie rozwijającej motorykę małą – Roll and throw! Draw! rodzicu, przygotuj kostkę – (wykorzystaj pudełko w kształcie sześcianu lub wykorzystaj tę, którą masz) – pokoloruj ściany kostki lub oklej kolorowym papierem; rzucaj kostką na zmianę z dzieckiem, nazywajcie wspólnie kolory, które wypadną – po każdym rzucie rysujcie na przygotowanych dla siebie kartkach/kartonikach jedną część ciała odpowiadającą kolorowi, który wypadł na kostce;

Atrakcyjność zabawy zwiększa element rywalizacji – kto pierwszy narysuje kompletną postać.

Po skończonej zabawie porównajcie prace.

5. w zabawach proponowanych wcześniej

W celu utrwalania brzmienia słów (wymowy) proszę korzystać dodatkowo ze strony – https://www.diki.pl/ – multimedialny słownik angielskiego online

Źródła:

1) treści zabaw – przewodnik metodyczny – kurs „I love BOO” – poziomy  B i B+ (wyd. Mac Edukacja- https://www.mac.pl)

2) audio CD, flipbooki – wyprawki i karty pracy i karty obrazkowe – poziomy  B i B+   ( wyd. Mac Edukacja – https://www.mac.pl)

3) słowniczek obrazkowy (body) – strona – https://www.anglomaniacy.pl

Opracowała:

Ewa Jezierska-Woźniak