Pora roku – ,,Wiosna” doskonalenie mowy.

Cel główny zajęć:

  • Utrwalenie nazw miesięcy

Cel szczegółowy:

  • Dziecko dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
  • Dziecko rozwija wrażliwość plastyczną
  • Dziecko rozwija umiejętność logicznego myślenia
  • Dziecko doskonali mowę i wzbogaca słownik

Metody pracy:

  • oglądowa, słowna, praktycznego działania.

Formy pracy:

Indywidualna

Środki dydaktyczne

 ilustracje przedstawiające pory roku, ilustracje wiosenne kwiatów i ptaków, treści zagadek i ilustracje do nich.

Przebieg zajęcia
Dziecko wymienia nazwy miesięcy wskazując na ilustracji odpowiednią porę roku

Doskonalenie mowy i bogacenie słownika.

 Proszę, aby rodzic zadał dziecku kilka pytań odnośnie tego – po czym poznajemy, że jest już wiosna? Dziecko odpowiada i pokazuje ilustracje wiosennych kwiatów i ptaków.

Ćwiczenia logicznego myślenia rozwiązywanie zagadek
Rodzic czyta zagadkę a dziecko wskazuje rysunek będący
odpowiedzią.

Srebrne futerko mają wiosną i
na każdej wierzbie rosną.

Dziób ma bardzo długi, aby
nim wyciągać z wody żaby,
lecz choć żaby lubi, to żaby
nie chcą lubić go.

Kiedy wcześnie wstaje to
na pewno wiosna nastaje

Nikt pogody nie zna tak,
jak ten czarno- biały ptak.
Nisko lecąc przepowiada,
że już wkrótce będzie padać

Jeszcze śpi wszystko co żyje,
jeszcze nic nie rośnie, a n śmiało śnieg przebije,
powie nam o wiośnie!

Zabawa plastyczna – proszę , aby dziecko pokolorowało rysunek, albo samodzielnie narysowało wiosennego kwiatka.

Ewelina Narwojsz