REKRUTACJA!

Uwaga Rodzice!

W dniu 02.03.2020r. rusza rekrutacja
do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
dla dzieci nowych.

Natomiast od 14.02. – 21.02.2020r. będzie można składać
deklaracje o kontynuacji nauki w przedszkolu
dla dzieci uczęszczających do naszej placówki.
Formularze powinny być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

Deklaracje do pobrania u nauczycieli w grupach.

Zwrot deklaracji należy poświadczyć podpisem w gabinecie dyrektora.