Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 – nowe terminy

Uwaga – zmiana terminów i zasad składania wniosków rekrutacyjnych

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM TERMINARZEM ORAZ ZMIENIONYMI ZASADAMI NABORU DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

– nowy terminarz oraz zmienione zasady dostępne są w module rekrutacyjnym Formico – dostęp przez strony placówek lub przez stronę publiczną https://glogow.formico.pl/formico-parents/main.action

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 10 kwietnia br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

1. Przedszkole Publiczne nr 1 – dyrektor@pp1.glogow.pl
2. Przedszkole Publiczne nr 2 – pp2@www.glogow.pl
3. Przedszkole Publiczne nr 3 – pp3@www.glogow.pl
4. Przedszkole Publiczne nr 5 – pp5@www.glogow.pl
5. Przedszkole Publiczne nr 6 – pp6@www.glogow.pl
6. Przedszkole Publiczne nr 7 – pp7@www.glogow.pl
7. Przedszkole Publiczne nr 9 – pp9@www.glogow.pl
8. Przedszkole Publiczne nr 10 – pp10@www.glogow.pl
9. Przedszkole Publiczne nr 15 – dyrektor@pp15.glogow.pl
10. Przedszkole Publiczne nr 17 – dyrektor@pp17.glogow.pl
11. Przedszkole Publiczne nr 19 – bajka@przedszkole19.glogow.pl
12. Przedszkole Publiczne nr 20 – dyrektor@pp20.glogow.pl
13. Przedszkole Publiczne nr 21 – dyrektor@pp21.glogow.pl
14. Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !!!

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do przedszkola pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

Proszę  o zapoznanie się ze zmienionym terminarzem oraz nowymi zasadami składania wniosków rekrutacyjnych.

Informujemy również, iż w dniu dzisiejszym zostanie umożliwione wprowadzanie dzieci 2,5 – letnich (urodzonych 1.01 – 1.03. 2018 r.).