REKRUTACJA

Szanowni Rodzice!

Lista dzieci zakwalifikowanych do naszej placówki
została wywieszona w oknie, przy głównym wejściu do przedszkola.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych
zapraszamy do placówki
w terminie od 16 – 30.04.2019r,
celem złożenia Oświadczenia,
które stanowić będzie
poświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola.