UWAGA

UWAGA!

W dniu 30.04.2019r
upływa termin
potwierdzania woli zapisu dziecka do przedszkola.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich dzieci
zrekrutowanych na rok 2019/2020

(także tych kontynuujących eduakacje)

Brak potwierdzenia woli kontynuacji
będzie skutkował wykreśleniem dziecka
z listy zakwalifikowanych
i utratą miejsca w przedszkolu.