Zadanie nr 6. „Witamy wiosnę”

Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci!

21 marca, w sobotę, rozpoczęła się Wiosna. Pomimo bycia w tym dniu w domu powitajmy ją radośnie, żeby została z nami jak najdłużej.

W związku z tym zadanie na dziś to praca plastyczna „Portret Pani Wiosny” wykonany dowolną techniką plastyczną. Wykorzystajcie do tego kredki, kolorowe kartki, farby oraz inne przybory plastyczne, które macie w domu.

Przesyłajcie swoje prace na adres wicedyrektor@pp15.glogow.pl i bawcie się dobrze!