ZAPISY NA WAKACJE 2021/2022

ZAPISY DZIECI  NA OKRES WAKACYJNY OD 1 KWIETNIA DO 15 KWIETNIA

– rodzic składa Kartę Zapisu do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022,

– złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód.
Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

Po zakończeniu rekrutacji na miesiące wakacyjne dzieci zapisane zostaną przypisane do przedszkoli
wg wzoru:
 

LIPIEC: do PP2 dzieci z PP3, PP7 -> PP10, PP9 -> PP1, PP17 i PP21 -> PP15, PP20 -> PP19

    SIERPIEŃ: PP1 -> PP9, PP3 -> PP2, PP10 -> PP7, PP15 –> PP17 i PP21, PP19 -> PP20

Karty zapisu wraz z oświadczeniami i zgodami do pobrania
na stronie  internetowej przedszkola w zakładce:

Dla rodziców  > Procedury i dokumenty do pobrania > Wakacje

         LIPIEC                                                                                                                              SIERPIEŃ

Przedszkole  Publiczne nr 2                                                                               Przedszkole  Publiczne nr 1

Przedszkole  Publiczne nr 7                                                                               Przedszkole  Publiczne nr  3

Przedszkole  Publiczne nr 9                                                                               Przedszkole  Publiczne nr  10

Przedszkole  Publiczne nr 17                                                                            Przedszkole  Publiczne nr 15

Przedszkole  Publiczne nr 20                                                                            Przedszkole  Publiczne nr 1