ZAPISY NA WAKACJE !

DRODZY RODZICE

2 kwietnia rozpoczynają się zapisy na okres wakacyjny.

Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

  • rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 2 kwietnia do dnia 15 kwietnia danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki oddzielnie i tam składa dokumenty. Wydawanie
    i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu, do którego rodzic zapisuje dziecko. Dokumenty są do pobrania ze strony przedszkola
  • wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur;
  • w uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany w pkt 1.

Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu (oświadczenia i zgody do pobrania na stronie dyżurującego przedszkola)

Dyżur wakacyjny pełnią przedszkola nr:

LIPIEC– 2,6,20,21
SIERPIEŃ– 1,3,5,17

O PRZYJĘCIU DZIECKA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KOMPLETU DOKUMENTÓW.

Poniżej link do strony Przedszkola Publicznego nr 21- w zakładce „dla rodziców” znajdują się pliki do pobrania. Zapisy w PP nr 21 ruszają 2 kwietnia od godz. 7:30 do godz. 14:30 w pozostałe dni od 8:00 do 15:00

https://pp21.szkolnastrona.pl/p,349,zapisy-na-wakacje-lipiec-2024