Śmieszna twarz

Zabawy z językiem angielskim

– grupy młodsze – 06.04.2020 (poniedziałek)

Dzień dobry Drogie DZIECI!

Dzisiaj spotkanie pod tytułem „ Śmieszna twarz”. Zapraszam do ćwiczeń –  kto w rodzinie wymyśli najśmieszniejszą minę ??? Zróbcie zawody. Ponadto poruszajcie się także troszeczkę, bo „ w zdrowym ciele zdrowy duch”. Serdecznie zapraszam WAS wraz z RODZICAMI do wspólnej zabawy Proponuję zabawy  dla 3-latków i 4-latków. Rodzice, proszę wykorzystajcie to, co najbardziej odpowiada możliwościom Waszego dziecka.

Cieplutko wszystkich  pozdrawiam .   

3-latki – Dzieci:

– utrwalają nazwy niektórych części twarzy w zabawie muzyczno-ruchowej The Funny Face! –  link do zabawy – https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#booa(I love BOO, poziom A, CD 2.03/2.04)-

–rozwijają sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie słuchowo-ruchowej  – Move it!

– ćwiczą sprawności manualne (motoryka mała)

– rozwijają kreatywność

Kluczowe słownictwo:

face (twarz), eyes (oczy), ears (uszy), nose (nos), mouth (usta), mirror (lusterko)

The Funny Face!

Funny face! Face, face, face!               (rób śmieszne miny)

Hey, hey, hey! A funny face!                (podskocz  trzykrotnie, jednocześnie trzy razy podnieś ręce do góry.  Zrób śmieszną minę)

Funny eyes, eyes, eyes, eyes, eyes!   (mrugaj oczami, patrz w różne strony, zamykaj je i otwieraj)

Hey, hey, hey! Funny eyes!                  (podskocz  trzykrotnie, jednocześnie trzy razy podnieś ręce do   góry.  Wskaż swoje oczy)

Funny nose, nose, nose, nose!           (zmarszcz nos, poruszaj nim ,jak królik, unieś palcem koniec nosa  – zrób „nos świnki”)

Hey, hey, hey! A funny nose!                (podskocz  trzykrotnie, jednocześni trzy razy podnieś ręce do   góry.  Wskaż swój nos)

Funny mouth, mouth, mouth, mouth!  (zrób dzióbek z ust, otwórz je szeroko, uśmiechnij się)

Hey, hey, hey! A funny mouth!             (podskocz  trzykrotnie, jednocześni trzy razy podnieś ręce do   góry.  Wskaż swoje usta)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (body) – link – https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm

Propozycje zabaw utrwalających słownictwo:

1.przypomnienie słownictwa w zabawie słuchowo-ruchowej  – Move it! (Poruszaj tym1) –  rodzicu, zachęć dziecko do poruszania właściwą częścią twarzy – Move your eyes (nose/mouth), Now move your nose (eyes/mouth)!;  And move your face (body)! (podobnie jak w zabawiesłuchowo-ruchowej  A strange dance! (Dziwny taniec !)

2. w ruchowej zabawie muzyczno-ruchowej The Funny Face! (Śmieszna twarz) rodzicu odtwórz nagranie , obrazuj  treść gestem  i zachęcaj dziecko do naśladowania

3.w zabawie twórczej Face collage (Kolaż twarzy) – rodzicu, wytnij sam/poproś dziecko o wycięcie   „prawdziwych” elementy twarzy z kolorowych gazet lub elementy twarzy z kolorowych gazet (oczy w kształcie kół, nos w kształcie trójkąta, usta  np. owal (instrukcja  – link https://youtu.be/eKmbeX9zQgk   – zainspiruj dziecko do artystycznej zabawy .Pozwól dziecku na wykonanie pracy wg własnej propozycji / lub wykonajcie każdy swoją. Omówcie prace i wybierzcie najzabawniejszą.

4-latki – Dzieci:

–  utrwalają nazwy niektórych części ciała w zabawie rytmiczno-ruchowej I Can Move!  –  link  – https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boobapllus (I love BOO, poziom A +, CD 2.06)

–  rozwija sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu

–  utrwala nazwy kolorów

–  skupia uwagę

Kluczowe słownictwo:

puppet (marionetka), head (głowa), arms (ręce), body (ciało),  knees (kolana) , feet (stopy) , numbers 1-5 (liczby 1—5; I can move my… (Mogę/umiem poruszać …), colours (kolory) – blue, red yellow, green.

I Can Move!

I can move,  move, move!     (poruszaj rekami jakby były przywiązane do sznurków)

Like you, you, you!                (wskaż dziecko)

I can move,  move, move … my head, head, head! (poruszaj głowa w lewo i w prawo)

I can move,  move, move … my arms, arms, arms! (skieruj łokcie ku górze I machaj przedramionami , jak wahadłem zegara)

I can move,  move, move … my body body body!  (poruszaj korpusem w lewo i w prawo, jakby przyczepione do boków sznurki ciągnęły cie na zmianę w różne strony)

I can move,  move, move … my knees knees knees! (podnoś na zmianę  jedno I drugie kolano)

I can move,  move, move … my feet feet feet! (kieruj palce u stóp na zmianę do siebie i na zewnatrz ciała)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (body) – link – https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm

Propozycje zabaw utrwalających słownictwo:

1. w zabawie  zabawie rytmiczno-ruchowej I Can Move! (Potrafię poruszać się) rodzicu odtwórz nagranie, obrazuj  treść gestem  i zachęcaj dziecko do naśladowania – Move like me, move like me!

2. w zabawie tematycznej Hide and Speak  (Schowaj i powiedz) – rodzicu, rozłóż karty obrazkowe (vide – link – https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm) na stole lub podłodze, powtórz nazwy pokazując karty i pytaj- What is it ?/ What are they?. Następnie chowaj je pod kolorowymi kartkami i powtarzaj np.The head (body) …goes  under blue (red/yellow//green)  /  The arms ( eyes) …go under  blue (red/yellow//green).  Następnie pytaj dzieci, co znajduje się pod kolejnymi kolorami – What’s under the blue (red/yellow//green) note? Check … (Sprawdź), pyta Is it…? /Are they…? dziecko odpowiada  – potwierdź, pochwal Yes, bravo!/ Yes, congratulations!

 3. w zabawie rozwijającej pamięć –  Hide it! (Schowaj to!)- rodzicu, rozłóż karty obrazkowe (vide – link –https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm) na stole lub podłodze, poproś dzieci by się im przyjrzały, następnie poproś, aby zamknęły oczy  i nie podglądały – …, close your eyses, don’t peek!; Zakryj , bądź zabierz jeden z obrazków, poproś dziecko o otwarcie oczu i pytaj What’s missing? (Co zginęło?); dziecko nazywa brakujące części ciała  .

Trudniejszy wariant – rodzicu, ukrywasz więcej niż jeden element.

Dla urozmaicenia – zmiana ról – dziecko ukrywa obrazek , rodzic odgaduje, co znajduje się pod poszczególnymi „kolorami”.

W celu utrwalania brzmienia słów (wymowy) proszę korzystać dodatkowo ze strony – https://www.diki.pl/ – multimedialny słownik angielskiego online

Źródła:

1) treści zabaw – przewodnik metodyczny – kurs „I love BOO” – poziomy  A i A+  ( wyd. Mac Edukacja)

2) audio CD jw.-  ( strona wyd. Mac Edukacja – piosenki i utwory muzyczne  – https://www.mac.pl)

3) obrazki, instrukcje    – internet

4) słowniczek obrazkowy (body) – strona – https://www.anglomaniacy.pl

Opracowała:

Ewa Jezierska-Woźniak