Części ciała 3

Zabawy z językiem angielskim

– grupy starsze –  15.04.2020 (środa)

Witam  Drogie DZIECI!

Dzisiaj zapraszam WAS wraz z RODZICAMI do kolejnych zabaw z „częściami ciała” – utrwalać będziecie poznane słowa w nowych zabawach. Dowiecie się także, jak dbać o zdrowie – zapamiętajcie koniecznie, co należy  robić, aby być zdrowym.

RODZICE, propozycje są zróżnicowane, proszę wykorzystajcie to, co najbardziej odpowiada możliwościom Waszego dziecka.

Cieplutko wszystkich  pozdrawiam.

5-latki – Dzieci:

–  utrwalają pojęcia w zabawie z elementami pantomimy Big or small?

   link  –https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boob

   (I love BOO, poziom B, CD 2.05)

–  utrwalają słownictwo poprzez odgrywanie piosenki aktywizującej –Story 6 Action Song

–  link  –https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boob

   (I love BOO, poziom B, CD 2.07/2.08)

–  rozwijają sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu

–  skupiają uwagę

Kluczowe słownictwo:

head (głowa) , hands (dłonie), tummy (brzuch), legs (legs), toes (palce u nóg), eyes (oczy), ears (uszy), nose (nos), mouth (usta), hair (włosy), big (duży/duża), small (mały/mała), elephant (słoń), mouse (myszka), colours (kolory) – blue, brown, red, yellow, green,

Big or small?

An elephant !…Big!   (pokaż jak słon jest duży wspinając się na palce)

A mouse!… Small!     (pokaż jak myszka jest mała, schyl się kucnij)

(powtórz pięć razy ze zmieniającą się intonacją)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (body) – link – https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm lub link        https://www.anglomaniacy.pl/pdf/bodyD.pdf (możliwy wydruk)

– flipbook- wyprawka  karta 6 – poziom B https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_wypr/mobile/index.html#p=12

–  flipbook – karty obrazkowe 1-11 – poziom B – kolory i części twarzy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=1

i kolejne do

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=13

–  flipbook – karty obrazkowe 35-41 – poziom B – części ciała i mysz i słoń

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=37

i kolejne do

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=43

Propozycje zabaw utrwalających słownictwo:

1.w zabawie Big or small? Match! utrwalanie przymiotników  rodzicu, przygotuj małe i duże przedmioty (jednego rodzaju lub różne), umieść je w pudełku, zachęć dzieci do wyjmowania – Take one thing out of the box, pytaj o kolor – What colour i sit? Is it yellow (blue/ red/ green)? etc.

Kiedy wszystkie przedmioty zostaną wyciągnięte – posortujcie je – podawaj dziecku kolejny przedmiot i pytaj Big or small? – posegregujcie je

2. w zabawie muzycznej z elementami  pantomimy  rodzicu, odtwórz piosenkę aktywizującą – Story 6 Action Song –  link  –https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boob

(I love BOO, poziom B, CD 2.07/2.08), zachęcaj dziecko do odgrywania jej treści we właściwych momentach, weż także udział w zabawie – Elephants, stand up… Mice stand up, sing and dance

3. w zabawie muzyczno-ruchowej Touch the nose! (Dotknij nosa!) – utrwalanie nazw części ciała – rodzicu, poruszaj z dzieckiem w rytm muzyki  Music fun  –  link  –https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boob (I love BOO, poziom B, CD 1.10) i podpowiadaj dzieciom, których części ciała mają dotykać – Touch the  nose! Great! March,  march, march.  Now, touch the  head!  March,  march, march.  etc. – wymień wszystkie poznane części ciała.

4. w zabawie z kartą pracy nr 34 –   rodzicu, zachęć dziecko, aby nazwało części ciała widoczne na karcie, wskaz jedną z nich, zadaniem dziecka jest odnalezienie postaci, do której należy – Who’s this? Lilly? No… Boo? No… The Elephant? Yes! etc.

–  flipbook – karta pracy nr 34 – poziom B – 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=36

5. w zabawie z kartą pracy nr 35 –   rodzicu, zachęć  dziecko  do nazwania zabawek i kolorów, wskaż małe zabawki i zapytaj o ilość – Is it big? No! It’s …? Yes! Small! How many…? Count!  – odwrotnie  Is it small? No! It’s …? Yes! Big! How many…? Count! ,  następnie  zapytaj, o ilość  i wielkość zabawek należących do myszki  i słonia. – Mouse!/Elephant!  How many…? Count! Big or small?

–  flipbook – karta pracy nr 35 – poziom B – 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=37

6-latki – Dzieci:

–  poznaje zasady zachowania zdrowia w zabawie rytmiczno-ruchowej It Is Healthy! (To jest zdrowe !)     

    link  – https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boobplus

   (I love BOO, poziom B+, CD 2.06)

–  utrwalają nazwy  czynności i  części ciała w zabawie muzyczno- ruchowej  Ouch!–  link  –    

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boobplus

   (I love BOO, poziom B+, CD 2.03/2.04)

–  utrwalają nawyki  czynności sprzyjających zdrowiu

–  rozwijają sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu

–  rozwijają umiejętność koncentracji na zadaniu

–  utrwalają nazwy liczb

Kluczowe słownictwo:

head (głowa) , tummy (brzuch), arms (ręce),  hands (dłonie), legs (legs), feet (stopy), plaster (plaster), numbers 1-6 (liczby) – one, two, three, four, five, six;

zwroty: Nod your head  (Pokiwaj głową), Pat your tummy (Poklep się po brzuchu), Strech your arms (Wyciągnij ramiona), Clap your hands (Klaśnij w dłonie), Bend your legs (Ugnij nogi), Stamp your feet (Tupnij), It hurts ! (To boli),  Can you/he/she do it? (Czy ty/on/ona może to zrobić), Yes, I can. (Tak, on/ona może) Yes, he/she can. (Tak, on/ona może)

It Is Healthy!

One! I Sleep a lot every day!   (policz na palcach do jednego , połóż głowę na rękach i zamknij oczy)It is healthy, hey, hey, hey!           (unieś kciuki do góry, machnij ręką trzykrotnie)

Two! I brush my teeth every day! (policz na palcach do dwóch, udawaj, że szczotkujesz zęby)

It is healthy, hey, hey, hey!           (unieś kciuki do góry, machnij ręką trzykrotnie)

Three! I eat broccoli every day!   (policz na palcach do trzech, udawaj, że jesz)

It is healthy, hey, hey, hey!           (unieś kciuki do góry, machnij ręką trzykrotnie)

Four! I do sport every day!           (policz na palcach do czterech, kopnij wyimaginowaną piłkę)

It is healthy, hey, hey, hey!           (unieś kciuki do góry, machnij ręką trzykrotnie)

Five! I go for a walk every day!     (policz na palcach do pięciu, maszeruj w miejscu)

It is healthy, hey, hey, hey!           (unieś kciuki do góry, machnij ręką trzykrotnie)

Six! I smile every day!                   (policz na palcach do sześciu, uśmiechnij się)

I’m so healthy, hey, hey, hey!       (wskaż siebie, uśmiechnij się, machnij ręką trzykrotnie)

Karty obrazkowe:

– słowniczek obrazkowy (body) – link – https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm  lub     link  –  https://www.anglomaniacy.pl/pdf/bodyD.pdf (możliwy wydruk)

–  flipbook – karty obrazkowe 47-50 – poziom B+ – części ciała

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=49

i kolejne do

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=52

Propozycje zabaw utrwalających słownictwo:

1.w zabawie tematycznej The silent zone (Strefa ciszy) – przypomnienie słownictwa – szybko wskazuj części swojego ciała i pytaj What is it ? What are they?, następnie skup uwagę na sobie – Now, look at my mouth and concentrate! i poruszaj bezgłośnie ustami, aby dziecko mogło rozpoznać wypowiadane przez ciebie słowa , zachęć je do nazywania i wskazywania rozpoznanych części ciała

2. w zabawie komunikacyjnej  Listen and shout! ( Posłuchaj i wykrzyknij!) – rodzicu, odtwórz nagranie zabawy muzyczno- ruchowej  Ouch!–  link  – https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-iloveboo#boobplus  (I love BOO, poziom B+, CD 2.03/2.04) w celu przypomnienia nazwy czynności i  części ciała, obrazuj  treść ruchem i zachęcaj dziecko do naśladowania.

Następnie wymieniaj kolejne nazwy czynności i wskazuj właściwa część ciała, zrób wyczekującą minę, daj dziecku czas na dokończenie wypowiedzi   – Nod your …? Yes, head! Shout out loud!  Pat your…?  Tummy! etc.

3.w zabawie rytmiczno-ruchowej It Is Healthy! (To jest zdrowe!)   – rodzicu, odtwórz nagranie obrazuj  treść ruchem i zachęcaj dziecko do naśladowania.

4. w zabawie z kartą pracy nr 34 –  rodzicu, odtwórz nagranie It Is Healthy! (To jest zdrowe!), pomóż dziecku, wskaż obrazki  przedstawiające poszczególne czynności, następnie poproś, aby wskazało je samodzielnie,  podczas kolejnego odtwarzania nagrania – zatrzymuj nagranie po każdej czynności , pytaj  Number one – what is it ? Yes,  I Sleep a lot every day!, adziecko łączy liczbę  z właściwym obrazkiem    Match „one” with this picture!

–  flipbook – karta pracy nr 34 – poziom B+ – 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=36

W celu utrwalania brzmienia słów (wymowy) proszę korzystać dodatkowo ze strony – https://www.diki.pl/ – multimedialny słownik angielskiego online

Źródła:

1) treści zabaw – przewodnik metodyczny – kurs „I love BOO” – poziomy  B i B+ (wyd. Mac Edukacja- https://www.mac.pl)

2) audio CD, flipbooki – karty pracy i karty obrazkowe – poziomy  B i B+   ( wyd. Mac Edukacja – https://www.mac.pl)

3) słowniczek obrazkowy (body) – strona – https://www.anglomaniacy.pl

Opracowała:

Ewa Jezierska-Woźniak