Na majowej łące…

Rośnie na łące kwiatów tysiące:
czerwone maki, niebieskie chabry,
jaskry żółte jak słońce i stokrotki pachnące…