Usprawnianie końcówek palców

Cele:

– rozwijanie zmysłu dotyku,

– usprawnianie końcówek palców

– rozwijanie chwytu pęsetkowego,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– rozwijanie umiejętności rzucania i chwytania,

Metody pracy:

słowna, oglądowa, czynna

Formy pracy:

w parze, indywidualna

Pomoce: kartka papieru, farby, pędzel, kubek z wodą, plastelina, kartka z równoległymi liniami, gazeta lub gazetka reklamowa

Przebieg:

1. Zabawa paluszkowa „Mamo, mamo”

Składamy razem swoje dłonie (dotykają się tylko czubki palców). Po każdej sylabie po kolei odrywamy od siebie (zaczynając od kciuka) i z powrotem składamy palce, mówiąc:

Ma-mo, ma-mo!
Co, co co?
Ja-dą goś-cie!
No to co?

Teraz, trzymając pozostałe palce złączone, ruszamy tylko serdecznymi,
które się krzyżują – raz po jednej, raz po drugiej stronie i mówimy:

Dzień dobry! Dzień dobry!

Następnie palce, które „się kłaniały”, całują się, a my cmokamy (trzy razy).
Powtarzamy jeszcze raz gesty i słowa:

Dzień dobry! Dzień dobry!
oraz cmokanie.

2. Stukanie czubkami palców

Ćwiczenie to może przyjąć formę gry na fortepianie, pisania na klawiaturze komputerowej lub zabawy w deszcz. Można stukać wszystkimi palcami jednocześnie lub wystukiwać jakiś rytm. Przy zabawie w deszcz, najpierw dorosły pokazuje wolne stukanie po jednym palcu z każdej ręki; dziecko naśladuje. Następnie dodajemy palce; dziecko naśladuje. W etapie końcowym przyspieszamy, a dziecko wraz z nami.

3. Malowanie suchym palcem

Dziecko pędzlem zamalowuje całą powierzchnię kartki ulubionym kolorem, a następnie wykonuje rysunki, ścierając farbę jednym palcem. Mokry palec wyciera w leżącą obok ściereczkę. Tworzone w ten sposób rysunki muszą być dość proste i szybko wykonywane, gdyż farba schnie.

4. Zabawy z plasteliną
  • Lepienie miseczek – toczymy kulkę z plasteliny, potem ustawiamy ją na podstawce i wygniatamy w niej wgłębienie.
  • Tworzenie wzorów z cienkich wałeczków – dorosły wraz z dzieckiem toczy plastelinę na stole obu rękoma wyciągając ją w długi, cienki wałeczek. Z tego wałeczka układa różne formy na desce lub tekturze. Może układać szlaczki, węże, konstruować dom z elementów wałeczkowych. W późniejszym etapie może tworzyć z wałeczków pojedyncze litery lub krótkie wyrazy.
  • Płaskorzeźby – formujemy z plasteliny płytkę grubą na kilka centymetrów przyciskając ją deseczką. W tej płytce dziecko wygniata różne formy.
  • Lepienie różnych form przez łączenie oddzielnie formowanych części.
5. Zabawa „Wydzierane paski”

Dziecko otrzymuje kartkę z równoległymi liniami. Posługując się tylko palcami, wydziera paski papieru wzdłuż linii.

6. Formowanie kul z papieru (gazet)

Dziecko wyrywa kartki, gniecie papier, tworzy kule. Można stworzyć z tego zabawę w „Bitwę śnieżną” lub wykorzystać do dalszych ćwiczeń:

– dziecko podrzuca papierową kulę do góry i łapie ją obiema rękami,

– przerzuca papierową kulę z prawej ręki do lewej i z powrotem,

– przekłada papierową kulę pod uniesionymi kolanami, raz pod prawym, raz pod lewym kolanem,

– przekłada papierową kulę dookoła siebie,

– w siadzie podpartym chwyta palcami raz prawej stopy i przekłada w okolice lewej stopy, a następnie palcami lewej stopy i papierowa kula wraca do prawej stopy.

Powyższe ćwiczenia z papierową kulą powtarzamy kilkakrotnie na każdą stronę ciała.

Renata Hływa