Usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej

Cel ogólny zajęć:

·  stymulowanie funkcji poznawczych

·  utrwalenie znajomości schematu ciała i orientacji w przestrzeni

Cele szczegółowe zajęć:

  • rozwijanie myślenia oraz pamięci słuchowo –wzrokowo – ruchowej
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo –ruchowej
  • ćwiczenia spostrzegawczości
  • doskonalenie precyzji ruchów rąk (dłoni, palców)
  • wydłużanie koncentracji uwagi na zadaniu

Metody pracy:

  • oglądowa
  • praktycznego działania
  • arteterapii

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

 ·  czerwona wstążka, kredki, pisaki, ołówek, nożyczki , klej, stare gazetki reklamowe lub gazety, dwie czerwone wstążeczki,  kilka kolorowych klocków, plastikowa butelka

Przebieg zajęć

1.Wprowadzenie przez rodzica dziecko w tematykę zajęć – utrwalanie schematu ciała i kierunków przestrzennych. Ustalenie z dzieckiem, która ręka i strona ciała jest prawa, a która lewa. W sytuacji mylenia stron, zawiązanie bransoletki z czerwonej wstążki na nadgarstku dziecka i swoim (prawym).

2. Przypomnienie nazw części ciała. Rodzic pokazuje na sobie a dziecko odpowiada, jak się nazywają.

3. Praca techniczna Rodzic prosi dziecko, aby powycinało z gazetek reklamowych preferowane przez siebie produkty (zabawki, jedzenie itp.). Omawiamy z dzieckiem wybrane obrazki, pytamy dlaczego dokonało takiego wyboru.

4. Rodzic dzieli kartkę na pół prosi dziecko, aby przy pomocy kleju przykleiło obrazki na kartkę według naszych instrukcji np. czekoladę, którą lubisz przyklej po lewej stronie kartki. Kontrolujemy pracę dziecka, naprowadzamy w razie potrzeby. Po skończonej pracy wieszamy kartkę widocznym miejscu w domu i chwalimy dziecko za jego wykonanie zgodnie z poleceniami.

5. Rodzic prosi, aby dziecko zdjęło pomocniczą czerwoną bransoletkę. Układamy proste sekwencje z klocków i prosimy dziecko o opisanie co widzi – np. klocek żółty jest z lewej/prawej/nad/pod strony zielonego itd. Jeśli zadanie okaże się zbyt trudne, wracamy do założenia „podpowiadającej strony prawa/lewa bransoletki”.

6. Zabawa Na podłodze rodzic stawia plastykową butelkę. Dziecko staje przed nią i kolejno dotyka ją delikatnie czubkiem nosa, brodą, brzuchem, kolanem, dużym palcem (zależnie od możliwości dziecka). Butelka nie może się przewrócić.

7. Dziecko siada na dywanie – ćwiczenie relaksacyjne „Odliczanie”. Dziecko leży na dywanie, na dany sygnał odlicza do 10, gdy skończy – podnosi rękę. 

Ewelina Narwojsz