Zdrowy tryb życia – ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą

Cel ogólny zajęć:

  • zachęcanie do zdrowego trybu życia
  • rozwijanie motoryki dużej i małej

Cele szczegółowe zajęć:

  • poznanie produktów spożywczych najlepszych dla naszego zdrowia i tych, które powinno się ograniczać
  • rozwijanie precyzyjnych i celowych ruchów ręki

Metody pracy:

rozmowa, praktyczne działanie

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

 zdjęcie piramidy zdrowia

Przebieg zajęć

1. Rozróżnianie produktów spożywczych przy użyciu zmysłów:

  • rozpoznawanie produktów z każdego szczebla piramidy zdrowia przy użyciu zmysłów: węchu, smaku, dotyku,

2. Ćwiczenia ruchowe:

  • zabawa ruchowa „Ogrodnik”.

Dziecko wykonuje określone ćwiczenia na sygnał rodzica:

„Zrywamy jabłka” – dziecko podskakuje wyciągając ręce do góry

„Zrywamy truskawki” – dziecko zbiera woreczki z grochem i wrzuca je do wiaderka

„Skaczemy przez rabaty” – dziecko skacze przez rozłożone szarfy

„Przepędzamy ptaki” – dziecko wykonuje pajacyki.

3. Wykonanie owocowych szaszłyków: mogą być owoce dostępne w domu

  • przygotowanie owoców: mycie, obieranie, krojenie (można wykorzystać mandarynkę, winogrono, banana tak, by dziecko rozwijało sprawność manualną na różne sposoby: obierając i dzieląc mandarynkę na cząstki, urywając winogrona, krojąc banana),
  • nabijanie owoców na patyczki,
  • sprzątanie stanowiska pracy.

4. Praca plastyczna. Narysuj samodzielnie swój ulubiony owoc

Ewelina Narwojsz

Źródło:

drosed.pl