GRUDNIOWE ZADANIE Z PROJEKTU „Działaj z imPETem!”

W grudniu 2022 r. przystąpiliśmy do udziału w ogólnopolskiej kampanii„Działaj z imPETem!”, która idealnie wpisuje się w ramy realizowanej w naszej grupie innowacji pedagogicznej „PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM PRZYRODY”. „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami, którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. 

Każdy z nas rocznie wytwarza ponad 330 kg odpadów. Znaczna część z nich, doskonale nadaje się do recyklingu i może z powodzeniem otrzymać drugie życie, jeśli tylko zostanie posegregowana i wyrzucona do odpowiednich pojemników. Wstępna segregacja odpadów w domu jest kluczowa dla późniejszej jakości surowca i jego recyklingu.

Dlatego w projekcie „Działaj z imPETem!” uczymy w jaki sposób należy postępować z opakowaniami w domu, przedszkolu i w najbliższym otoczeniu. Działania ujęte w projekcie to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa w zakresie edukacji o segregacji odpadów oraz wsparcie edukacyjne szkół, przedszkoli i wszystkich jednostek edukacyjnych w Polsce. Chcemy uświadamiać dzieci, już od najmłodszych lat, o konieczności segregacji odpadów i korzyściach płynących z recyklingu, zarówno dla nas samych, jak i naszej planety.

Grudniowe zadanie z projektu „Działaj z impetem!” polegało na wykonaniu eko-ozdób na choinkę. Do realizacji tego zadania wykorzystaliśmy rolki po papierze toaletowym oraz gazetki reklamowe. Gotowa praca ozdobiła drzwi naszej Sali. Czyż nie piękna wyszła nam „świąteczna panienka zielona”? ☺