LUTY W „JEŻYKACH”

W LUTYM OMÓWIMY NASTĘPUJĄCE TEMATY:

  1. WSZYSTKO JEST MUZYKĄ.
  2. ZMISIOWANE ZAJĘCIA.
  3. POD ZIEMIĄ, POD WODĄ.
  4. DZIAŁAMY Z IMPETEM.

WEŹMIEMY UDZIAŁ W OBCHODACH:

  • Międzynarodowy Dzień Pizzy – 09.02.
  • Światowy Dzień Kota – 17.02.
  • Dzień Dinozaura – 27.02.