„NASZ DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA”

W dniach 19 – 28 kwietnia br. wykonaliśmy zadania ujęte w scenariuszu konkursu „Nasz Dzień bez Śmiecenia”, których celem było utrwalenie podstawowych pojęć i zasad postępowania z odpadami, a w szczególności z butelkami PET, opakowaniami po płynnej żywności i puszkami oraz realizacja zadania konkursowego – wystawy edukacyjnej 🙂  Konkurs zrealizowany został w ramach obchodów „Dnia Bez Śmiecenia”. Jego organizatorem, jak i programu edukacyjnego „Działaj z imPETem!”, jest REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Zapraszamy na fotorelację 🙂

Za udział w konkursie „Nasz Dzień bez Śmiecenia” nasza grupa otrzymała dyplom 🙂