PAŹDZIERNIKOWE ZADANIE Z PROJEKTU „KREATYWNY PRZEDSZKOLAK – KREATYWNE DZIECKO”

W październiku br. przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „KREATYWNY PRZEDSZKOLAK – KREATYWNE DZIECKO”.

Głównym celem projektu są kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.

Pierwszym zadaniem do wykonania było sensoryczne jesienne drzewo. Oto efekty naszej pracy: