PAŹDZIERNIKOWE ZADANIE Z PROJEKTU „SERDECZNA KARTECZKA”

W październiku przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Serdeczna Karteczka”. Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka 🙂

Pierwszym zadaniem było wykonanie kartek dla nauczycieli i pracowników oświaty, które zostały wręczone pracownikom naszego przedszkola podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Oto efekty pracy naszych koleżanek: