POZNALIŚMY OSTATNIĄ BAJKĘ Z „BAJKOWEJ WYPRAWY”

W dniach 27 – 28 kwietnia br. wykonaliśmy zadania dotyczące bajki pt. „Czerwony Kapturek”. W trakcie słuchania treści bajki podnosiliśmy sylwety postaci, których dany fragment dotyczył. Rozwiązaliśmy zagadki dotyczące zawartości koszyczka Czerwonego Kapturka. Przy okazji każdy z nas spróbował jak smakuje cytrynka 😉 Niektórym aż łzy popłynęły z oczu, ale i tak poprosili o dokładkę 😉 Połączyliśmy w pary sylwety postaci z bajki z ich cieniami. Wykonaliśmy również pracę plastyczną, której głównym bohaterem był oczywiście Czerwony Kapturek 🙂

„Czerwony Kapturek” był ostatnią bajką, którą zakończyliśmy naszą „Bajkową wyprawę” 😉

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Bajkowa wyprawa” umożliwiła dzieciom rozwijanie umiejętności, ujętych w następujących celach projektu:

CELE OGÓLNE:
• Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa.
• Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.


CELE SZCZEGÓŁOWE: (dziecko)
• Systematycznie poznaje kolejne bajki z zakresu literatury klasycznej.
• Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę
klasyczną.
• Współpracuje z rówieśnikami podczas realizacji zadań.
• Dostrzega i rozróżnia zachowania dobre i niewłaściwe.
• Doskonali umiejętność komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami
i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerza słownictwo.
• Rozbudza wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie.
• Doskonali umiejętność słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu.
• Rozwijanie samodzielności i motywacji do działania.

Zapraszamy na fotorelację 🙂