UKOŃCZYLIŚMY III MODUŁ PROJEKTU „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

W dniach 08 – 12 maja br. realizowaliśmy III moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – „Pamiętnik naszej grupy”. Jest to czwarty ukończony przez nas moduł 🙂  III moduł promował wartość wychowania przedszkolnego. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego ma na celu pokazanie, jak ważna w życiu każdego dziecka jest edukacja przedszkolna. Przedszkole to miejsce przyjazne wszystkim dzieciom, które może im pomóc w zdobyciu doświadczeń. Dzieci uczęszczające do przedszkola rozwijają poczucie niezależności, stabilizacji, a wraz z nią – poczucie bezpieczeństwa. Celem modułu było zwrócenie uwagi na korzyści, jakie dzieci zdobywają dzięki uczestnictwu w przedszkolnym życiu 🙂

Wykonując zadania z III modułu nasza grupa zrealizowała następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym:

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro – codzienne czytanie dzieciom literatury na temat przedszkolnego życia/ historii dzieci w zbliżonym wieku, ilustrujących przedszkolne życie i problemy.

2. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci; wskazywanie na różnorodność dziecięcych potrzeb i zainteresowań.

3. Działanie na rzecz poznawania kultury polskiej i europejskiej – prezentacja literatury dzieciom.

W trakcie realizacji powyższego modułu rozwijaliśmy następujące kompetencje kluczowe:

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
• kompetencje obywatelskie,
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W ramach realizacji modułu „Pamiętnik naszej grupy” wykonaliśmy szereg działań, m.in. stworzyliśmy kącik książki z publikacjami wydawniczymi o przedszkolu, wysłuchaliśmy w towarzystwie naszych grupowych misiów książeczek zgromadzonych w naszym kąciku. Na podstawie wysłuchanych tekstów rozmawialiśmy o naszym życiu przedszkolnym – o naszych aktywnościach, o ich kolejności w ciągu dnia i tygodnia. Rozmawialiśmy także o wyjątkowości naszej grupy i wykonaliśmy plakat o tej tematyce. Efektem finalnym było wspólne utworzenie pamiętnika naszej grupy. Każdy z nas indywidualnie ozdobił otrzymaną kartę z pamiętnika 🙂

Powyższe zadania wykonywaliśmy indywidualnie oraz grupowo, dzięki czemu rozwijaliśmy umiejętności społeczne i językowe.

Zapraszamy na fotorelację 🙂

Za wykonanie modułu otrzymaliśmy Certyfikat 🙂