UKOŃCZYLIŚMY IV MODUŁ PROJEKTU „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

W dniach 06 – 10 lutego br. realizowaliśmy IV moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – „Zmisiowane zajęcia”. Jest to pierwszy ukończony przez nas moduł 🙂  Jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji trzech wcześniejszych modułów:

1) „Czytamy razem z Małym Misiem”,

2) „Emocje w życiu codziennym”,

3) „Pamiętnik naszej grupy”,

a niebawem rozpoczniemy V moduł – „Mały Miś i zdrowe nawyki” 🙂

Wykonując zadania z IV modułu nasza grupa zrealizowała następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym:

1. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych
decyzji: planowanie zajęć przez dzieci, wdrażanie do samodzielności;

2. ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: rozwijanie kreatywności dzieci i odporności psychicznej;

3. podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach: rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.

W trakcie realizacji powyższego modułu rozwijaliśmy następujące kompetencje kluczowe:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
  • kompetencje obywatelskie;
  • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W ramach realizacji „Zmisiowanych zajęć” wykonaliśmy szereg działań, m.in. ułożyliśmy misia z nakrętek, wznieśliśmy konstrukcje z różnych klocków, ułożyliśmy z części zdjęcia zwierząt czy obrazki z podstawowych figur geometrycznych wg naszej wyobraźni i pomysłu. Wykonaliśmy również prace plastyczne:

1)   „Dmuchańce – malowańce” – w trakcie wykonywania tej pracy ćwiczyliśmy oddech (wydłużaliśmy fazy wdechu i wydechu),

2)   „Mam pomysł na dwa koła” – w trakcie wykonywania tej pracy rozwijaliśmy swoją pomysłowość oraz umiejętność wyrażania swoich myśli za pomocą wybranych technik plastycznych.

Nie zabrakło również czytania, ale tym razem to my, dzieci, „czytaliśmy” książeczki naszym kolegom i koleżankom w towarzystwie naszego grupowego pluszaka Misia Steve’a.

Powyższe zadania wykonywaliśmy indywidualnie, w małych zespołach, a także grupowo, dzięki czemu rozwijaliśmy umiejętności społeczne i językowe.

Zapraszamy na fotorelację 🙂

Za wykonanie modułu otrzymaliśmy certyfikat 🙂